Question Title

* 1. Вашето име и фамилия

Question Title

* 2. Имейл за контакт

Question Title

* 3. Мобилен телефон за връзка

Question Title

* 4. Към кой обучителен модул проявявате интерес

Question Title

* 5. Изберете сесия/сесии, на които желаете да присъствате

Question Title

* 6. Как ще заплатите таксата за участие?

Таксата за всяка от сесиите е в размер на 20.00 лв. с ДДС. 
При участие в три сесии, цената е 50 лв.

Question Title

* 7. Моля, представете данни в случай, че желаете да Ви бъде издадена фактура
Име на юридическо / физическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН
Адрес

Question Title

* 8. Декларирам, че с попълване на настоящия регистрационен формуляр доброволно предоставям посочените си лични данни на Български център за нестопанско право.

Question Title

* 9. Декларирам съгласието си Български център за нестопанско право да използва и да обработва предоставените от мен лични данни в настоящия регистрационен формуляр с цел получаване по електронен път на потвърждение за участието ми в обучението и на всякаква друга допълнителна информация, свързана със събитието, както и за целите на популяризиране на резултатите от проведените обучения.

Question Title

* 10. Декларирам съгласието си да бъда фотографиран/фотографирана  по време на участието си в обученията и снимките да бъдат използвани за популяризиране на събитието и резултатите от него.

T