Giriş

Mikro, Küçük & Orta ölçekli İşletmelerin (MSMEs) yani KOBİ’lerin; doğal ve insan kaynaklı tehlikeler karşısında hasar görebilirliği , uluslararası büyük şirketler ile karşılaştırıldığında, kaynak, planlama, bilgi ve tecrübe eksikliğinden dolayı daha fazladır. Ulusal ekonominin %80’ini temsil eden ve toplum ile doğrudan etkileşen KOBİ’lerin (MSMEs) % 40-60’ı afet sonrasında toparlanamaz ya da iyileşemez. KOBİ’ler hem ülkelerin ve toplumların dayanıklılığı, hem de afet riskini azaltma yaklaşımını değiştirmenin anahtarı olan inovasyonun, itici güçlerini oluşturduğu icin kritik bir öneme sahiptir.

Bu anket calışması; Birlesmis Milletler Afet Risklerinin Azaltılması Ofisi (UNDRR) tarafından, KOBİ’lerin (MSMEs) risklerini, ihtiyaçlarını, fırsatlarını genel olarak anlamaya katkıda bulunmak adına yapılacaktır. Bu calışma KOBİ’lerin kapasite geliştirme faaliyetleri hakkında bilgi verecektir. Aynı zamanda KOBİ’lerin odağını; İş Sürekliliği Planlamasından, mali ve diğer finansal politika ve stratejilerin dahil olduğu daha geniş kapsamlı ve kolaylastırıcı bir çerçeveye nasıl genişlediği ile ilgili de bilgilendirecektir.

Lütfen anket calışması ile tarafınızdan sağlanan cevapların kesinlikle gizli tutulacağından emin olun. Bu önemli anket calışmasına katılmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Anket çalışmasını tamamlamanız yaklaşık 10 dakika sürecektir.

T