* 1. 1. Câţi ani de vechime în funcţia de director aveţi?

* 2. 2. Ce procent din activitatea dumneavoastră este alocat următoarelor sarcini:

* 3. 3. Mediul în care este plasată şcoala

* 4. 4. Câţi elevi are şcoala dumneavoastră?

* 5. 5. Câţi profesori are şcoala dumneavoastră?

* 6. 6. Care sunt competenţele de bază necesare unui director de şcoală? Bifaţi cele mai importante 3 competenţe.

* 7. Care sunt modalităţile cele mai bune prin care sunt formate competenţele de bază ale directorului? Bifaţi cele mai importante 3 competenţe.

* 8. 8. Ce competenţe aţi dobândit în urma studiului individual? Completaţi.

* 9. 9. Aţi urmat un curs de formare în management educaţional? Dacă da, menţionaţi competenţele dobândite.

* 10. 10. Aţi urmat un masterat în management educaţional? Dacă da, menţionaţi competenţele dobândite.

* 11. 11. Ce programe de formare în management educaţional vi s-au oferit în ultimii 4 ani? Completaţi.

* 12. 12. Consideraţi că este necesar să fie implementat un program de mentorat pentru directorii de unităţi de învăţământ preuniversitar prin care aceştia să primească consiliere în ceea ce priveşte problemele manageriale?

* 13. 13. Consideraţi că este necesar să fie implementat un program de mentorat pentru directorii de unităţi de învăţământ preuniversitar?

* 14. 14. Profesorii din şcoala mea colaborează la organizarea şi îmbunătăţirea activităţii la clasă.

* 15. 15. Eu sprijin profesorii din şcoala mea în dezvoltarea propriei lor cariere.

* 16. 16. Eu încurajez profesorii din şcoala mea să îşi îmbunătăţească practicile de lucru cu elevii.

* 17. 17. Procesul de autoevaluare şi de asigurare a calităţii în şcoala mea este de foarte bună calitate.

* 18. 18. Profesorii din şcoala mea folosesc rezultatele evaluărilor elevilor pentru a îmbunătăţi procesul educaţional.

* 19. 19. Şcoala mea are un mediu intern propice învăţării.

* 20. 20. De câte ori aţi fost implicat în inspecţia şcolară (atât ca director, cât şi în alte roluri)?

* 21. 21. Când a avut loc ultima inspecţie în şcoala dvs.?

* 22. 22. Şcoala dumneavoastră a fost inspectată în ultimii 4 ani?

Notă: întrebările 23-37 sunt numai pentru directorii care au răspuns ‘Da’ la întrebarea anterioară (nr. 22).

* 23. 23. Feedback-ul furnizat şcolii în timpul ultimei inspecţii a fost relevant.

* 24. 24. Există unele contradicţii între raportul verbal al inspectorilor şi raportul final.

* 25. 25. Inspectorii au identificat puncte tari suplimentare pe care şcoala nu le identificase.

* 26. 26. Inspectorii au identificat puncte slabe suplimentare pe care şcoala nu le identificase.

* 27. 27. Ca rezultat al ultimei inspecţii, simt că este necesar să îmbunătăţesc predarea în şcoala mea.

* 28. 28. Recomandările făcute la ultima inspecţie presupun resurse suplimentare pe care noi nu le avem în acest moment.

* 29. 29. Constatările inspecţiei se potrivesc cu aşteptările personalului şcolii noastre.

* 30. 30. Au existat dezacorduri între şcoală şi echipa de inspecţie în etapa feedback-ului verbal.

* 31. 31. Raportul de inspecţie scris este util la identificarea ariilor de îmbunătăţire a activităţii şcolii.

* 32. 32. În ansamblu, şcoala a fost mulţumită de feedback-ul pe care l-a primit.

* 33. 33. Feedback-ul primit de şcoală de la inspectori a fost realist în ceea ce priveşte resursele şcolii.

* 34. 34. Feedback-ul primit de la inspectori a fost folositor.

* 35. 35. Şcoala va acţiona în direcţia feedback-ului primit de la inspectori.

* 36. 36. Reprezentanţii părinţilor au fost sensibili la conţinutul raportului de inspecţie.

* 37. 37. Părerile părinţilor colectate în timpul inspecţiei au fost folosite de directori pentru a îmbunătăţi activitatea şcolii.

* 38. 38. Profesorii şcolii noastre schimbă între ei informaţii profesionale şi se ţin la curent cu noutăţile care apar.

* 39. 39. Profesorii şcolii noastre discută între ei despre sarcinile şi obiectivele profesionale.

* 40. 40. În şcoala mea, Consiliul de Administraţie încurajează personalul să aibă iniţiativă.

* 41. 41. În şcoala mea, Consiliul de Administraţie manifestă interes faţă de progresul profesional al angajaţilor.

* 42. 42. Personalul didactic mai experimentat din şcoala în care lucrez alocă timp pentru a-i ajuta pe cei cu mai puţină experienţă.

* 43. 43. În şcoala mea se vorbeşte liber despre problemele şi neajunsurile interne.

* 44. 44. Cum aţi descrie prietenilor locul de muncă de la şcoală?

* 45. 45. Cu ce probleme v-aţi confruntat în acest an? Menţionaţi.

* 46. 46. De la cine aţi primit sprijin în acest an? Bifaţi.

* 47. 47. Daţi un exemplu de sprijin pe care l-aţi primit.

* 48. 48. Daţi două exemple de sprijin pe care l-aţi dori, dar nu îl primiţi.

* 49. 49. Daţi trei exemple de informaţii, cunoştinţe sau tipuri de formare care credeţi că ar trebui să-i fie furnizate oricărui director nou numit în funcţie.

* 50. 50. În primul an de directorat v-au ajutat alţi directori cu experienţă?

* 51. 50. În primul an de directorat v-au ajutat alţi directori cu experienţă?

* 52. 51. Menţionaţi în ce a constat ajutorul primit de la aceşti directori cu experienţă.

T