Question Title

* 1. 1. Câţi ani de vechime în funcţia de director aveţi?

Question Title

* 2. 2. Ce procent din activitatea dumneavoastră este alocat următoarelor sarcini:

Question Title

* 3. 3. Mediul în care este plasată şcoala

Question Title

* 4. 4. Câţi elevi are şcoala dumneavoastră?

Question Title

* 5. 5. Câţi profesori are şcoala dumneavoastră?

Question Title

* 6. 6. Care sunt competenţele de bază necesare unui director de şcoală? Bifaţi cele mai importante 3 competenţe.

Question Title

* 7. Care sunt modalităţile cele mai bune prin care sunt formate competenţele de bază ale directorului? Bifaţi cele mai importante 3 competenţe.

Question Title

* 8. 8. Ce competenţe aţi dobândit în urma studiului individual? Completaţi.

Question Title

* 9. 9. Aţi urmat un curs de formare în management educaţional? Dacă da, menţionaţi competenţele dobândite.

Question Title

* 10. 10. Aţi urmat un masterat în management educaţional? Dacă da, menţionaţi competenţele dobândite.

Question Title

* 11. 11. Ce programe de formare în management educaţional vi s-au oferit în ultimii 4 ani? Completaţi.

Question Title

* 12. 12. Consideraţi că este necesar să fie implementat un program de mentorat pentru directorii de unităţi de învăţământ preuniversitar prin care aceştia să primească consiliere în ceea ce priveşte problemele manageriale?

Question Title

* 13. 13. Consideraţi că este necesar să fie implementat un program de mentorat pentru directorii de unităţi de învăţământ preuniversitar?

Question Title

* 14. 14. Profesorii din şcoala mea colaborează la organizarea şi îmbunătăţirea activităţii la clasă.

Question Title

* 15. 15. Eu sprijin profesorii din şcoala mea în dezvoltarea propriei lor cariere.

Question Title

* 16. 16. Eu încurajez profesorii din şcoala mea să îşi îmbunătăţească practicile de lucru cu elevii.

Question Title

* 17. 17. Procesul de autoevaluare şi de asigurare a calităţii în şcoala mea este de foarte bună calitate.

Question Title

* 18. 18. Profesorii din şcoala mea folosesc rezultatele evaluărilor elevilor pentru a îmbunătăţi procesul educaţional.

Question Title

* 19. 19. Şcoala mea are un mediu intern propice învăţării.

Question Title

* 20. 20. De câte ori aţi fost implicat în inspecţia şcolară (atât ca director, cât şi în alte roluri)?

Question Title

* 21. 21. Când a avut loc ultima inspecţie în şcoala dvs.?

Question Title

* 22. 22. Şcoala dumneavoastră a fost inspectată în ultimii 4 ani?

Notă: întrebările 23-37 sunt numai pentru directorii care au răspuns ‘Da’ la întrebarea anterioară (nr. 22).

Question Title

* 23. 23. Feedback-ul furnizat şcolii în timpul ultimei inspecţii a fost relevant.

Question Title

* 24. 24. Există unele contradicţii între raportul verbal al inspectorilor şi raportul final.

Question Title

* 25. 25. Inspectorii au identificat puncte tari suplimentare pe care şcoala nu le identificase.

Question Title

* 26. 26. Inspectorii au identificat puncte slabe suplimentare pe care şcoala nu le identificase.

Question Title

* 27. 27. Ca rezultat al ultimei inspecţii, simt că este necesar să îmbunătăţesc predarea în şcoala mea.

Question Title

* 28. 28. Recomandările făcute la ultima inspecţie presupun resurse suplimentare pe care noi nu le avem în acest moment.

Question Title

* 29. 29. Constatările inspecţiei se potrivesc cu aşteptările personalului şcolii noastre.

Question Title

* 30. 30. Au existat dezacorduri între şcoală şi echipa de inspecţie în etapa feedback-ului verbal.

Question Title

* 31. 31. Raportul de inspecţie scris este util la identificarea ariilor de îmbunătăţire a activităţii şcolii.

Question Title

* 32. 32. În ansamblu, şcoala a fost mulţumită de feedback-ul pe care l-a primit.

Question Title

* 33. 33. Feedback-ul primit de şcoală de la inspectori a fost realist în ceea ce priveşte resursele şcolii.

Question Title

* 34. 34. Feedback-ul primit de la inspectori a fost folositor.

Question Title

* 35. 35. Şcoala va acţiona în direcţia feedback-ului primit de la inspectori.

Question Title

* 36. 36. Reprezentanţii părinţilor au fost sensibili la conţinutul raportului de inspecţie.

Question Title

* 37. 37. Părerile părinţilor colectate în timpul inspecţiei au fost folosite de directori pentru a îmbunătăţi activitatea şcolii.

Question Title

* 38. 38. Profesorii şcolii noastre schimbă între ei informaţii profesionale şi se ţin la curent cu noutăţile care apar.

Question Title

* 39. 39. Profesorii şcolii noastre discută între ei despre sarcinile şi obiectivele profesionale.

Question Title

* 40. 40. În şcoala mea, Consiliul de Administraţie încurajează personalul să aibă iniţiativă.

Question Title

* 41. 41. În şcoala mea, Consiliul de Administraţie manifestă interes faţă de progresul profesional al angajaţilor.

Question Title

* 42. 42. Personalul didactic mai experimentat din şcoala în care lucrez alocă timp pentru a-i ajuta pe cei cu mai puţină experienţă.

Question Title

* 43. 43. În şcoala mea se vorbeşte liber despre problemele şi neajunsurile interne.

Question Title

* 44. 44. Cum aţi descrie prietenilor locul de muncă de la şcoală?

Question Title

* 45. 45. Cu ce probleme v-aţi confruntat în acest an? Menţionaţi.

Question Title

* 46. 46. De la cine aţi primit sprijin în acest an? Bifaţi.

Question Title

* 47. 47. Daţi un exemplu de sprijin pe care l-aţi primit.

Question Title

* 48. 48. Daţi două exemple de sprijin pe care l-aţi dori, dar nu îl primiţi.

Question Title

* 49. 49. Daţi trei exemple de informaţii, cunoştinţe sau tipuri de formare care credeţi că ar trebui să-i fie furnizate oricărui director nou numit în funcţie.

Question Title

* 50. 50. În primul an de directorat v-au ajutat alţi directori cu experienţă?

Question Title

* 51. 50. În primul an de directorat v-au ajutat alţi directori cu experienţă?

Question Title

* 52. 51. Menţionaţi în ce a constat ajutorul primit de la aceşti directori cu experienţă.

T