Om undersökningen

Hej! För oss på Studentum är det viktigt att förstå hur du tänker vid valet av eftergymnasial utbildning.
Därför arbetar vi löpande med att genomföra undersökningar bland våra besökare.

Undersökningen är helt anonym och innehåller endast en fråga.

Question Title

* 1. Vad är det viktigaste för dig när du väljer universitet/högskola?

Det viktigaste = 7
Det minst viktiga = 1

T