Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. De raffinaderij verwerkt ruwe aardolie tot veel verschillende producten. Welke producten staan in de volgorde van ‘licht’ naar ‘zwaar’?

Question Title

* 2. Welk product uit de petrochemie is niet gemaakt van olie of aardgas?

Question Title

* 3. ExxonMobil onderzoekt of biobrandstof uit algen op grote schaal geproduceerd kan worden. Biologische brandstof uit fotosynthetische algen zou veel voordelen kunnen opleveren. Wat absorberen algen? (twee mogelijke antwoorden)

Question Title

* 4. Moderne kunststoffen, gemaakt uit olie of aardgas, zorgen ervoor dat auto’s lichter, sterker en efficiënter zijn. Welk percentage van de hedendaagse auto bestaat uit moderne kunststof, geproduceerd uit olie of aardgas?

Question Title

* 5. Hoeveel mensen worden er verwacht te zullen rondlopen op de aarde in 2040?

Question Title

* 6. Je staat er vaak niet bij stil maar veel mensen in de wereld hebben geen beschikking over elektriciteit of andere energiebronnen zoals aardgas. Hoeveel mensen in de wereld zijn om te koken of hun huis te verwarmen nog afhankelijk van energie uit biomassa, zoals hout of mest?

Question Title

* 7. Tussen 2017 en 2040 zal de wereldwijde economische groei naar verwachting bijna verdubbelen; de bevolking zal toenemen tot 9,2 miljard mensen. Hoeveel meer energie zal daar voor nodig zijn?

Question Title

* 8. Hernieuwbare brandstoffen, zoals wind en zon, maken een steeds groter deel uit van de wereldwijde energiemix. Wat is het aandeel van fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardgas en olie waarmee aan de wereldwijde vraag naar energie wordt voldaan?

Question Title

* 9. Wat verbruikt minder energie – het nemen van een warm bad of van een warme douche?

Question Title

* 10. Welk Formule 1 team wordt door ExxonMobil gesponsort?

T