Giới thiệu

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC.gov.vn) là cơ quan hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ thành lập và trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 
Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) xây dựng Bảng khảo sát nghiên cứu nhu cầu hỗ trợ đổi mới sáng tạo dành cho đối tượng là các tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp, các start-ups có hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, cải tiến công nghệ, cung cấp giải pháp mới, góp phần giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội.
 
Bảng khảo sát là công cụ giúp NIC tổng hợp các nhu cầu, khó khăn, vướng mắc cốt lõi của các tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp/start-ups trong hoạt động đổi mới sáng tạo; là cơ sở để Trung tâm xây dựng các chương trình, hoạt động và cơ chế hỗ trợ phù hợp trong năm 2023. Bảng khảo sát được thiết kế thành 4 phần bao gồm:
- Phần 1: Thông tin chung về doanh nghiệp
- Phần 2: Các khó khăn chung doanh nghiệp gặp phải
- Phần 3: Các khó khăn liên quan tới chính sách
- Phần 4: Kì vọng về các chính sách hỗ trợ & ưu đãi
 
Theo đó, NIC mong muốn các Cán bộ Quản lý Doanh nghiệp tại các Tập đoàn công nghệ, Doanh nghiệp/ Start-ups cung cấp những thông tin đầy đủ, chính xác, cụ thể nhất có thể về những trăn trở, khó khăn trong hoạt động kinh doanh của mình. Trung tâm sẽ tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin cung cấp bởi người điền khảo sát. Dự kiến khảo sát sẽ hoàn thành trong khoảng 15 phút.

Trân trọng cảm ơn sự tham gia và đóng góp của Quý doanh nghiệp/ Start-ups trong hoạt động khảo sát này!
 
10% of survey complete.

T