Въведение

 
33% of survey complete.
Уважаеми колеги,

Центърът за развитие на човешките ресурси организира информационен ден по Програма "Учене през целия живот". Информационният ден ще се проведе на 18-ти и 19-ти октомври 2012г. в гр. Ямбол, хотел "Кабиле" - ул. "Търговска" №35, и е насочен към потенциални бенефициенти по секторни програми "Коменски", "Грюндвиг" и "Леонардо да Винчи".
Център за развитие на човешките ресурси поема пътни разходи на участниците извън гр.Ямбол.

T