Lütfen Bilgilerinizi Doldurunuz, Teşekkürler.   Please Fill Your Information, Thank You.

Question Title

* 1. Örgütünüzün Adı? Name Of Your Organization?

Question Title

* 2. Örgütünüzün İngilizce İsmi Var İse Lütfen Giriniz./ If Relevant, Please Indicate the English Name of Your Organization.

Question Title

* 3. Örgütün Başkanı veya Temsilcisinin İsmi / Name of the Chairperson or Representative of the Organization

Question Title

* 4. İletişim Kurulacak Kişinin İsmi ve Örgütteki Görevi / Name and Position of the Contact Person

Question Title

* 5. İletişim Kurulacak Kişinin E-posta Adresi / E-mail Address of Contact Person

Question Title

* 6. İletişim Kurulacak Kişinin Telefon Numarası / Phone Number of Contact Person

Question Title

* 7. Örgüt Hangi Bölgede Bulunmaktadır? / Which district is the organization located at?

Question Title

* 8. Örgütün Açık Adresi / Address of the Organization

Question Title

* 9. Örgütün Telefon Numarası / Phone Number of the Organization

Question Title

* 10. Örgütün Çalışma Alanı (Sadece bir alan seçiniz) / Field of Work of the Organization (Sadece bir alan seçiniz)

Question Title

* 11. Örgütün Türü / Type of Organization

Question Title

* 12. Websitesi ve Sosyal Medya Sayfaları (Lütfen hangileri varsa seçiniz) / Website and Social Media Pages (Please select those that exist)

Question Title

* 13. Yasal olarak Hayır Kurumu Statüsüne Sahip Misiniz? / Do you Own the Legal Charity Status ?

Question Title

* 14. Sokaklarda ve Evden Eve Yardım Toplamaya İlişkin Muafiyetiniz var mı? / Do You Have Exemption for Collecting Aid on the Streets and from Door to Door? 

Question Title

Image

T