Hoan nghênh ý kiến của quý vị

Hãy làm cho Đại lộ Liên bang trở nên Tốt đẹp hơn. Thành phố và Hạt Denver mong muốn nhận được ý kiến từ quý vị. Khi tham gia vào khảo sát nhanh này tức là quý vị đã giúp đóng góp ý kiến cho công việc tái thiết và mang lại sức sống mới cho cộng đồng mình. Tìm hiểu thêm:
denvergov.org/federalcorridor

Question Title

* 1. Quý vị đi lại trong khu vực bằng phương tiện nào? Chọn một

Question Title

* 2. Quý vị thường sử dụng khu vực nào nhất trên bản đồ?

Question Title

Image

Question Title

* 3. Điều quan trọng nhất với quý vị khi nâng cấp Đại lộ Liên bang là gì?  Xếp hạng hình ảnh theo thứ tự tầm quan trọng, từ 1 đến 7, với 1 là quan trọng nhất và 7 là ít quan trọng nhất

  1 2 3 4 5 6 7
A. Nâng cấp dịch vụ giao thông công cộng
B. Nâng cao an toàn cho người đi bộ tại các nút giao cắt
C. Môi trường thân thiện cho người đi bộ
D. Nâng cấp các tiện ích và lối qua đường cho xe đạp
E. Làm đẹp cảnh quan đường phố
F. Cải thiện ùn tắc giao thông
G. Có thêm chỗ đậu xe bên ngoài đường giao thông

Question Title

Image

Question Title

* 4. Nên có những thay đổi quan trọng nào khác trên Đại lộ Liên bang?

Question Title

* 5. Quý vị muốn biết thêm thông tin theo cách nào? Chọn một

Question Title

* 6. Chúng tôi có thể liên lạc với quý vị không?

Question Title

* 7. Thông tin liên lạc

T