Njëra nga zgjidhjet aktuale për të jetuar një jetë gjithëpërfshirëse në shoqërinë tonë momentale janë  kompetencat digjitale. Aftësitë digjitale konsiderohen të domosdoshme, për të plotësuar nevojat tona në aspektin gjithëpërfshirës të shoqërisë, arsimit,  tregut të punës dhe shumë e shumë koncepte tjera të ‘ qytetarit virtual dhe identitetit ’. Ato paraqesin një sfidë në rritje për shoqërinë. Të gjithë duhet të jenë të informuar dhe të vetëdijësuar, se si janë gjetur në internet gjurmët dhe identiteti për personat që mund ose nuk mund të shkollohen në mënyrë digjitale. Këtu përfshihet e ashtuquajtura ‘ vendasit digjital ’, (një person i lindur ose i arsimuar, gjatë viteve që ishte aktuale teknologjia digjitale dhe i familjarizuar me kompjuterët dhe internetin që në moshë të hershme). Vëzhgimi i Gjurmëve Digjitale ka për qëllim zhvillimin e materialeve të hollësishme që e analizojnë këtë çështje. I cili do të investon për atë se si përdoruesit digjital janë të vetëdijshëm për të gjitha aspektet duke e pasur një identitet digjital. Kështu që në këtë mënyrë të gjithë jemi të ndërgjegjshëm për kërcënimet kibernetike ndaj të dhënave dhe imazhit publik të dikujt. Raporti përfundimtar do të diskutohet me institucionet kryesore të Bashkimit Evropian dhe do të jetë në dispozicion pa pagesë për të gjithë.

Hulumtimi drejtohet nga Rrjeti Evropian i Mësimit Digjital dhe nga EAVI – Literatura Mediale dhe Shtetësia.
I përgjithshëm

Question Title

* 1. CIla është gjinia juaj ?

Question Title

* 2. Sa vjeç jeni ?

Question Title

* 3. Cili është niveli më i lartë i arsimit që keni përfunduar?

Question Title

* 4. Aftësitë e mia teknike janë:

Question Title

* 6. Cili është profesioni juaj

Ndërgjegjësimi

Question Title

* 7. A i keni lexuar ndonjëherë të gjitha politikat për çështje private para se të pajtoheni me ato?

Question Title

* 8. A u keni dhënë ndonjëherë leje palëve të treta të qasen dhe të përdorin të dhënat e juaja?

Question Title

* 9. Kush i posedon dhe mund të përdor të dhënat online, sikurse kontaktet ose vendndodhjen tuaj?

Reputacioni Online

Question Title

* 10. A keni kërkuar ndonjëherë “emrin/mbiemrin” tuaj në Google për të parë identitetin dhe reputacionin tuaj online?

Question Title

* 11. Ju lutemi të deklaroni këto fjali si “Të vërteta dhe jo të vërteta” bazuar në njohuritë tuaja më të mira:

  Të vërteta Jo të vërteta
Jam në kontroll të plotë dhe jam në gjendje të menaxhoj identitetin tim digjital
Unë jam mirë, por edi se shumë njerëz të cilët janë të pavetëdijshëm, aktiviteti i tyre online mund të ndërton reputacionin online të tyre
Ndokush lehtësisht mund të ndikon në reputacionin tim online, duke postuar informata online nën emrin tim
Në ndonjë rast nëse njerëzit nuk përdorin mediat shoqërore, por vetëm email-in ose internetin, nuk duhet të brengosen për reputacionin online të tyre.

Question Title

* 12. Si mendoni që duhet të përdoret profili juaj ? (Shënjëzoni sa më shumë që janë të aplikueshme)

Question Title

* 13. Cila nga këto aktivitetet online, mendoni se mund të ndikojë në vendimin e punëdhënësit që të u punësojë juve?

Question Title

* 14. Si mund të rishikoj dhe promovoj reputacionin tim online për avancimin personal?

Question Title

* 15. A mendoni që shkeljet e të dhënave tuaja janë të zakonshme?

Question Title

* 16. A jeni i/e vetëdijsh-ëm/me që aktivitetet online (kërkimi në internet, përdorimi i mediave shoqërore, blerja online) janë formuar për të krijuar profilin dhe reputacionin tuaj online?

Kompetencat e literaturës mediale

Question Title

* 17. Cilat nga të dhënat personale në vijim i mbani të mbrojtura?

Question Title

* 18. Kohëve të fundit, njërën nga mjetet vijuese ose të përdorura, a i keni përshtatur me njërën nga pajisjet tuaja ? Për secilën po/jo

  Po Jo
Përcjellja e vendndodhjes
Privacy settings në mediat shoqërore
Llogaritë e vjetra mediale (fshije llogarinë, logohu, fjalëkalimi)
Forma Private në shfletuesin tuaj
Mjetet anti-përcjellëse
Programet e bllokuesve të reklamave
Asnjëra nga këto

Question Title

* 19. Ku duhet të shfrytëzohen aftësitë për të menaxhuar reputacionin online (Shënjëzoni sa më shumë që janë të aplikueshme)

Çfarë të bëhet më mirë për të mbrojtur vetveten

Question Title

* 20. Për cilën nga të dhënat e mëposhtme duhet të përdoren të dhënat tuaja ? (Shënjëzoni sa më shumë që janë të aplikueshme)

Question Title

* 21. A do të kishit qenë në favor të vendimeve të mëposhtme ? (Shënjëzoni sa më shumë që janë të aplikueshme)

Question Title

* 22. A keni komente ose ide tjera që do të dëshironi t’i ndani ?

Question Title

* 23. Nëse dëshironi të jeni të informuar rreth hulumtimit dhe rezultatit final, ju lutemi shënoni të dhënat kontaktuese:

Të dhënat tuaja do të përdoren vetëm për të ndarë informacione rreth këtij hulumtimi dhe/ose tema tjera të lidhura me “digjitalizim” të shoqërisë tonë. Mund të jenë iniciativat, konferencat dhe ngjarjet tjera, projektet, njofitmet nga institucionet dhe nga anëtarët tanë.  

Rrjeti Evropian i Mësimit Digjital ju informon që në bazë të art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (hereinafter, "Kodi i Privatësisë") dhe art. 13 Rregullorja e BE-së n. 2016/679 (hereinafter, "GDPR") të dhënat  tuaja do të përpunohen në mënyrë dhe për qëllimet që janë përfshirë në politikën tonë private.

EAVI ju informon se në bazë të rregullores së BE-së n. 2016/679 (hereinafter, "GDPR"), të dhënat tuaja do të përpunohen për qëllimet e përfshira në politikën tonë private.
Falënderim

T