Codkaaga waa la dhegaysan karaa

Aynu ka dhigno Jidadka Waa Weyn ee Federaalka kuwo. Fiican. Magaalada iyo Miiga Denver waxay kaa doonayaan in lagu maqlo. Ka qaybqaadasada xog-ururintan degdega ah waxaad ku deeqdaa codkaaga si dib loogu dhiso oo dib loo soo nooleeyo bulshadaada. Baro wax badan:
denvergov.org/federalcorridor

Question Title

* 1. Sidee ayaad ugu socdaashaa meelaha? Dooro mid

Question Title

* 2. Maxay yihiin meelaha ku yaal khariidadda ee aad isticmaasho inta badan?

Question Title

Image

Question Title

* 3. Waa maxay ta kuugu muhiimsan marka la horumarinayo Jidadka Waa Weyn?  Darajo u kala sii sida ay u kala  muhiimsanyihiin laga bilaabo 1-7 halka #1 uu yahay ka ugu muhiimsan #7 uu yahay ka ugu muhiimad yar

  1 2 3 4 5 6 7
A. Adeeg gaadiid oo casri ah
B. Kordhinta badbaadada dadka lugaynaya isgoysyada
C. Dadka luganaya waxay si saaxiibtinimo ah u lugaynayaan deegaanka
D. Isgoysyo iyo meelo loo hagaajiyay baaskiilka
E. Jid qurxinta
F. Hagaajinta ciriiriga gaadiidka
G. Baarkino jidka ka baxsan oo dheeraad ah

Question Title

Image

Question Title

* 4. Maxay yihiin isbeddelada muhiimka ah ee lagu samayn karo Jidadka Waa Weyn ee Federaalka Blvd.?

Question Title

* 5. Sidee ayaad ku doorbdi lahayd inaad waxbadan ogaato? Dooro mid

Question Title

* 6. Ma kula soo xiriiri karnaa?

Question Title

* 7. Macluumaadka Xiriirka

T