1. Inleiding

Dit onderzoek wil de volgende vraag beantwoorden: Zijn opdrachtgevers klaar om (verander) managers op kostprijs in te huren en vooraf afgesproken bonussen uit te keren bij het realiseren van het vooraf afgesproken resultaat? Kortom prestatiebeloning, juist voor de externe (verander)manager. Worden de inkomsten van de externe (verander)manager direct en substantieel afhankelijk gemaakt van zijn succes of falen? Wij stellen het bijzonder op prijs als u een paar minuten van uw tijd wilt besteden aan dit onderzoek. We zijn benieuwd. Bij voorbaat bedankt voor uw tijd. Klik op "Volgende" om met het onderzoek te beginnen. Als u tussentijds wilt stoppen kan dat. Klik dan op "Exit". Uw antwoorden worden bewaard.

T