Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η πιο κάτω ανώνυμη έρευνα αποσκοπεί στην καταγραφή διαφόρων παραμέτρων της εξάσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Κύπρο σήμερα. Η έρευνα διεξάγεται από τον Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου, ενώ τα ευρήματα θα αξιοποιηθούν για καλύτερη κατανόηση των αναγκών επαγγελματιών ψυχολόγων, στο πλαίσιο διαβουλεύσεων του Συνδέσμου με διάφορους σχετικούς φορείς (π.χ. Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, Βουλή, διάφορα Υπουργεία) για περαιτέρω κατοχύρωση του επαγγέλματος μας. Η έρευνα είναι εντελώς ανώνυμη, και θα απαιτηθούν μόνο πέντε έως δέκα λεπτά από τον χρόνο σας για ολοκλήρωση της.

Question Title

* 1. Είσαστε εγγεγραμμένος/η ειδικός/η ψυχολόγος, στο Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου;

Question Title

* 2. Εάν ναι, σε ποια ή ποιες από τις πιο κάτω ειδικότητες είστε εγγεγραμμένος/η;

Question Title

* 3. Που εργάζεστε, με την ιδιότητα σας ως ψυχολόγος; Μπορείτε να συμπληρώσετε πολλαπλές επιλογές, όπως ισχύει στην περίπτωση σας.

Question Title

* 4. Κατά μέσο όρο, πόσα περιστατικά παρακολουθείτε κάθε εβδομάδα;

Question Title

* 5. Πόσο αμοίβεστε ανά ώρα, για περιστατικά που παρακολουθείτε ως ψυχολόγος;

Question Title

* 6. Εάν εξασκείτε το επάγγελμα του ψυχολόγου, ποιές είναι οι κύριες σας δραστηριότητες;

Question Title

* 7. Εαν σκεφτείτε τον πιο συχνό τύπο περιστατικών που παρακολουθείτε, πόσες συνεδρίες, κατά μέσο όρο, διεξάγετε συνολικά με το κάθε σας περιστατικό, από την πρώτη συνάντηση μέχρι το κλείσιμο;

Question Title

* 8. Σε ποιά από τα πιο κάτω ηλικιακά φάσματα εμπίπτουν τα περιστατικά που αναλαμβάνετε ως ειδικός ψυχολόγος; Παρακαλώ συμπληρώστε όσα ισχύουν.

Question Title

* 9. Σε επίπεδο κλινικών διαγνώσεων, παρακολουθείτε τώρα ή έχετε παρακολουθήσει στο παρελθόν περιστατικά που εμπίπτουν στην κάθε μια από τις πιο κάτω διαγνωστικές κατηγορίες; Συμπληρώστε όσα ισχύουν.

Question Title

* 10. Ποιά από τα πιο κάτω περιγράφουν καλύτερα την θεωρητική προσέγγιση μέσα από την οποία εξασκείτε το επάγγελμα του ψυχολόγου; Συμπληρώστε όσα ισχύουν.

Question Title

* 11. Πραγματοποιείτε κατ' οίκον επισκέψεις; Αν ναι, πόσες φορές το έχετε πράξει τον τελευταίο χρόνο;

Question Title

* 12. Πραγματοποιείτε επισκέψεις σε άλλους χώρους (π.χ. ενδονοσοκομειακά, σε κέντρα αποκατάστασης); Αν ναι, πόσες φορές το έχετε πράξει τον τελευταίο χρόνο;

Question Title

* 13. Κατά την αρχική συνέντευξη, κάνετε χρήση σύντομων ψυχομετρικών εργαλείων ή δομημένων πρωτοκόλλων συνέντευξης;

Question Title

* 14. Αν ναι, ποιά εργαλεία χρησιμοποιείτε; Συμπληρώστε όσα ισχύουν.

Question Title

* 15. Αν διενεργείτε ψυχοδιαγνωστικές αξιολογήσεις, πόσες διενεργείτε κάθε χρόνο;

Question Title

* 16. Αν διενεργείτε ψυχοδιαγνωστικές αξιολογήσεις, ποιά από τα πιο κάτω εργαλεία χρησιμοποιείτε για αυτό τον σκοπό; Συμπληρώστε όσα ισχύουν.

Question Title

* 17. Τι ποσοστό των περιστατικών που παρακολουθείτε έρχεται σε εσάς έπειτα από παραπομπή ιατρού, οποιασδήποτε ειδικότητας;

Question Title

* 18. Ποιές από τις πιο κάτω ειδικότητες ιατρών σας παραπέμπουν περιστατικά; Συμπληρώστε όσα ισχύουν.

Question Title

* 19. Με ποιές από τις πιο κάτω ειδικότητες επαγγελματιών υγείας ή εκπαίδευσης έχετε πολυθεματική συνεργασία στο πλαίσιο διαχείρισης περιστατικών;

Question Title

* 20. Σε ποιές επαρχίες εξασκείτε το επάγγελμα του ψυχολόγου; Συμπληρώστε όσα ισχύουν.

Question Title

* 21. Ποιό είναι το ανώτερο πτυχίο ψυχολογίας που έχετε ολοκληρώσει;

Question Title

* 22. Ποιο είναι το φύλο σας;

Question Title

* 23. Ποιά είναι η ηλικία σας;

T