Question Title

* 1. Ime i prezime 

Question Title

* 2. Afiliacija/inicijativa

Question Title

* 3. E-mail

Question Title

* 4. Mjesto/grad

Question Title

* 5. Koja su vaša očekivanja od Radionice? Da li imate određeno pitanje koje biste voljeli da adresiramo tokom Radionice?

Question Title

* 6. Da li dozvoljavate da vaše kontakt podatke iz ove prijave podijelimo sa ostalim učesnicama Konferencije u cilju uvezivanja i umrežavanja?

T