Question Title

* 1. Hur sannolikt är det att du kommer att delta i detta evenemang igen?

Question Title

* 2. Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera detta evenemang till någon annan?

Question Title

* 3. Hur välorganiserat var evenemanget?

Question Title

* 4. Hur bekväm kände du dig med att ställa frågor under evenemanget?

Question Title

* 5. Hur vänlig var personalen under evenemanget?

Question Title

* 6. Hur hjälpsam var personalen under evenemanget?

Question Title

* 7. Hur lättillgänglig var evenemangsplatsen?

Question Title

* 8. Hur mycket lärde du dig under evenemanget?

Question Title

* 9. Var du allmänt sett nöjd med evenemanget, varken nöjd eller missnöjd eller missnöjd?

Question Title

* 10. Har du några andra kommentarer eller frågor om evenemanget?

T