Del 1. Vprašanja, vezana na organizacijo

Question Title

* 1. Katere dejavnike vaša organizacija obravnava kot del trajnosti? (Izberite vse, ki pridejo v poštev pri vas.)

Question Title

* 2. Identificirajte vlogo/pomen trajnosti v vaši organizaciji

Question Title

* 3. Prosimo, navedite vrste organizacijskih elementov za management trajnosti v vaši organizaciji
(Prosimo, izberite en odgovor)

Question Title

* 4. Koliko so prisotni sledeči pogoji v vaši organizaciji za podporo izvajanju trajnostno orientiranih praks?

  Sploh ne Večinoma ne Niti ne, niti da Večinoma da V zelo veliki meri
Vrhnji management podpira trajnost
Ozaveščenost o trajnostnih temah, ki so lahko pomembne za organizacijo
Globoko ponotranjene vrednote organizacije se navezujejo na trajnost
Konkretne ideje o tem, katere specifične trajnostne aktivnosti bi lahko naredili
Od spodaj navzgor so zaposleni angažirani okoli trajnosti
Trajnost razumemo kot osrednji element v konkurenčni strategiji
Zadostna sredstva za izvajanje trajnostnih ukrepov
Ukrepi za ocenjevanje napredka v zvezi s pobudami trajnosti
Uskladitev sistemov okoli trajnosti, kot so organizacijske strukture, procesi, kultura

Question Title

* 5. Kako se je spremenila zavezanost vaše organizacije k trajnosti v zadnjem letu - v smislu managementa pozornosti in vlaganj?

Question Title

* 6. V kolikšni meri se strinjate, da so naslednji dejavniki pomembni za trajnostno naravnane odločitve, ki jih naredi vaša organizacija ali namerava narediti?

  Močno se ne strinjam Ne strinjam se Niti se ne strinjam, niti se strinjam Strinjam se Močno se strinjam
Prepričanje, da je to pravilna usmeritev globalnega delovanja
Zagotavljanje prihodnje razpoložljivosti ključnih naravnih virov
Zdravje in varnost zaposlenih, strank in dobaviteljev
Dolgoročna trajnost organizacije
Zadovoljevanje interesov sedanjih in potencialnih zaposlenih
Pridobivanje in ohranjanje strank
Izboljšanje ugleda organizacije
Zmanjšanje stroškov
Varčevanje z energijo
Pravni / regulatorni pritiski
Ustrezanje standardom, ki jih postavi industrija
Trženjski pritiski
Želja vstopa na nove trge
Potencial za inovativnost in razvoj novih izdelkov / storitev
Doseganje konkurenčne prednosti
Dobrobit lokalnih skupnosti in splošne javnosti
Pridobivanje naložb od vlagateljev
Spodbujanje zdrave in uspešne družbe

Question Title

* 7. Katere so največje koristi za vašo organizacijo pri obravnavanju trajnosti (Izberite največ tri razloge.)

T