Kwestionariusz wywiadu: proinnowacyjne aspekty mediów społecznościowych

Na początek przedstawię się: nazywam się Piotr Janulek i dziękuję za zainteresowanie tym badaniem, które powstaje w ramach dysertacji doktorskiej realizowanej pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. inż. Marka Jabłońskiego
 
Wstępne rozpoznanie pozwoliło ocenić, że Państwa domeną są usługi profesjonalne. Badając Państwa model biznesu pytam o elementy potrzebne do osiągania celów strategicznych. Czy jest tam miejsce na media społecznościowe?
Przy tej okazji, zapytam o 4 kwestie, które są emblematem ich potencjału: crowdsourcing, crowdfunding, otwarte innowacje oraz przedsiębiorczość technologiczną.

Efekty wywiadu powstaną przede wszystkim w oparciu o Państwa sugestie, rady i uwagi, dlatego bardzo proszę o szczere i otwarte wypowiedzi.
................................................................................
Słowa klucze: modele biznesu, media społecznościowe, usługi profesjonalne, digitalizacja, crowdsourcing, crowdfunding, otwarte innowacje, przedsiębiorczość technologiczna.
................................................................................
Definicja usług profesjonalnych: usługi, które służą zaspokajaniu potrzeb ludzkich przez osobę będącą członkiem profesji, która jest lub była zwyczajowo lub prawnie limitowana. Ramy limitujące tą działalność określa specjalistyczne i udokumentowane (np. certyfikowane) przeszkolenie lub posiadanie wykształcenia (kwalifikacyjnego) w trakcie edukacji akademickiej np. doradca podatkowy, audytor, biegły, księgowy itd. Dzisiaj usługi profesjonalne wykonują technicy, doradcy, trenerzy, zniknęło bowiem większość prawnych ograniczeń i to rynek decyduje, kto takie usługi świadczy. Wybierając fotografa lub tłumacza kierujemy się właśnie takimi kryteriami. 
...............................................................................
mgr Piotr Janulek tel: 508063322, email: piotr@janulek.pl.

Question Title

* 1. Data wywiadu

Data / godzina

Question Title

* 2. Jak Państwo rozumiecie sens biznesowy mediów społecznościowych? Czy media te pomagają osiągnąć długookresowe cele organizacji? Ciekawe jakie?

Question Title

* 3. Czy media społecznościowe mogą wprowadzić aspekt innowacji w model Państwa biznesu? Czy realizujecie jakiekolwiek projekty dotyczące  digitalizacji?

Question Title

* 4. Czy Państwa przedsiębiorstwo próbowało wykorzystać crowdsourcing, który polega pokrótce na outsourcingu zadań i procesów twórczych w społeczności użytkowników internetu? Ciekawe, za pomocą jakiego serwisu internetowego był realizowany? A może Sami myślicie udostępnić własne zasoby dla szerokiego grona użytkowników mediów społecznościowych?

Question Title

* 5. Czy Państwa przedsiębiorstwo próbowało wykorzystać finansowanie społecznościowe (crowdfunding, crowdequity)? Czy przydał się jakiś konkretny serwis internetowy czy użyto własnych narzędzi? A może Sami zastanawiacie się nad zbiórką społecznościową?

Question Title

* 6. Czy Państwo bazują zarówno na zewnętrznych, jak i na wewnętrznych pomysłach, dzielą się posiadaną wiedzą systemie tzw. otwartych innowacji? A może zastanawiacie się nad wspólnym eksperymentowaniem i tworzeniem usług, aktywów i ich atrybutów w kooperacji z uczelniami, inkubatorami czy akceleratorami przedsiębiorczości?

Question Title

* 7. Czy reprezentujecie przedsiębiorczość technologiczną? Czy odegrały w tym rolę inkubatory lub akceleratory przedsiębiorczości? Możecie Państwa wskazać ich serwisy internetowe? A może jesteście na etapie nawiązywania kluczowego partnerstwa z uczelniami, placówkami badawczo-rozwojowymi itp.?

Question Title

* 8. Ostatnie 2 krótkie pytania: jakie nowe tendencje w zakresie wykorzystania potencjału mediów społecznościowych dostrzega Pan/Pani w obecnej chwili?

Question Title

* 9. Które z wyżej wymienionych szczególnie dedykował/a by Pan/Pani przedsiębiorcom z katalogu usług profesjonalnych (audytoring, doradztwo, konsulting, księgowość, pośrednictwo, prawo, szkolenia itd.)?

Question Title

* 10. Świadoma zgoda. Można dobrowolnie podać swoje imię i nazwisko, e-mail oraz nazwę reprezentowanej organizacji. Jednocześnie zapewniam, że użyję e-maila wyłącznie w celu przesyłki gotowej wersji raportu z badań. Po zamknięciu okresu badania [data do ustalenia] wszystkie e-maile zostaną permanentnie usunięte. Wydrukuj ten ekran na potrzeby dowodowe. Jeśli zgadzasz się na jednorazowe wysłanie gotowej publikacji, proszę o wpisanie poniżej adresu e-mail.

T