Programmet för processindustriell IT och automation (PiiA) är ett strategiskt innovationsprogram med mål att se till att processindustrin i Sverige har de avancerade IT- och automationslösningar som krävs för att kunna dra nytta av digitaliseringen. Men hur väl mappar programmet mot branschens behov? Hur behöver programmet utformas för att ge goda förutsättningar för mindre bolag att delta i projekten? Svara på enkäten och bidra med dina synpunkter! En sammanställning av synpunkterna kommer att förmedlas till PiiA.

Question Title

* 1. Har du hört talas om PiiA?

Question Title

* 2. Vilka områden i ert företag har störst behov av digitalisering och automation? Med digitalisering menar vi framförallt informationssamling och bearbetning. Välj 1 till max 3 områden.

Question Title

* 3. I vilken grad anser du att följande hindrar utveckling av digitalisering och automation i ert företag? Med digitalisering menar vi framförallt informationssamling och bearbetning.

  1. Inget hinder 2 3 4. Stort hinder N/A
Pengar
Kompetens
Tid
Regelverk

Question Title

* 4. Hur nöjd är du med automatisering av processer i ert företag?

Question Title

* 5. Hur står sig ert företag med avseende av automation jämfört med andra i life science-branschen i Sverige?

Question Title

* 6. Hur står sig ert företag med avseende av automation nivå jämfört med andra i life science-branschen internationellt?

Question Title

* 7. Vilka automatiserings- eller digitaliseringsförbättringar behövs inom 5 år i ert företag för att utveckla er konkurrenskraft? Med digitalisering menar vi framförallt informationssamling och bearbetning. Välj max 3 alternativ.

Question Title

* 8. I vilken form kan digitalisering utveckla ditt företag?

Question Title

* 9. Är ledningen i ditt företag intresserad att vara med i ett PiiA-sponsrad projekt?

Question Title

* 10. Om inte, vad är orsaken?

Question Title

* 11. Om du fick 10 Mkr för ett automatiserings projekt, vad skulle du satsa på då?

Question Title

* 12. Om du har sökt utlysningar eller deltagit i PiiA-projekt, vad har du för erfarenheter kring detta?

Question Title

* 13. Kontaktuppgifter

Svaren kommer sammanställas anomymt, men vi kontaktar er gärna för eventuell uppföljning.

T