Σχετικά με αυτήν την έρευνα


Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.
 
Στόχος της έρευνας είναι να μάθουμε τις απόψεις του οργανισμού σας σχετικά με:

Τη σημασία των στόχων ESG της φαρμακευτικής βιομηχανίας για τους ασθενείς που εκπροσωπείτε.
Το τι πιστεύετε ότι πρέπει να περιλαμβάνει η φαρμακευτική βιομηχανία στις στρατηγικές ESG.
Τη σημασία της συμβολής των ασθενών στις στρατηγικές ESG της φαρμακευτικής βιομηχανίας — και, αν ναι, με ποιον τρόπο.
 
Αν θέλετε, δικαιούστε να λάβετε δωρεάν ένα αντίγραφο με τα πλήρη αποτελέσματα μετά τη δημοσιοποίηση της έρευνας (Οκτωβρίου 2023).
 
Σημείωση για τη μορφή της έρευνας:
  • Αν χρησιμοποιείτε κινητή συσκευή/ κινητό τηλέφωνο για να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο της έρευνας, θα το συμπληρώσετε πιο εύκολα με την κινητή συσκευή/ κινητό τηλέφωνο σε οριζόντιο προσανατολισμό.
Η έρευνα περιλαμβάνει 4 ερωτήσεις για τον σύλλογό σας και 10 βασικές ερωτήσεις. Όταν φτάσετε στο τέλος του ερωτηματολογίου, κάντε κλικ στο κουμπί «Υποβολή» για να το αποστείλετε.

Αν έχετε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα έρευνα, τα στοιχεία επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρατίθενται στο τέλος του ερωτηματολογίου.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Θα θέλατε να σχολιάσετε την απάντησή σας;

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* β) Σε ποια ΧΩΡΑ βρίσκεται η έδρα ή τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού σας;

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* γ) Ποια είναι η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ του οργανισμού σας;

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* δ) ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ο οργανισμός σας την ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ στις προσπάθειες των φαρμακευτικών εταιρειών για βελτίωση των στρατηγικών ESG;

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>
Τέσσερις κύριες ερωτήσεις

Παραλείψτε οποιαδήποτε ερώτηση στην οποία δεν μπορείτε να απαντήσετε (ή η οποία δεν σχετίζεται με τον σύλλογό σας).

Question Title

* Ερώτηση 1 από 10.
Πόσο ΕΞΟΙΚΕΙΩΜΕΝΟΣ είναι ο οργανισμός σας με τη ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΕΑ των στρατηγικών «ESG» των φαρμακευτικών εταιρειών;

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Ερώτηση 2 από 10.
Πόσο ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ είναι τα ακόλουθα για ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΑΣ?

  Πολύ σημαντικό. Σημαντικό. Καθόλου σημαντικό. Καθόλου σημαντικό για εμάς αυτήν τη στιγμή, αλλά μπορεί να έχει σημασία στο μέλλον. Δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει τον οργανισμό μας. Δεν γνωρίζω.
Ο αντίκτυπος μιας φαρμακευτικής εταιρείας στο περιβάλλον.
Ο αντίκτυπος μιας φαρμακευτικής εταιρείας στην κοινωνία (συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και ασθενείς).
Τα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης μιας φαρμακευτικής εταιρείας (υπευθυνότητα, ακεραιότητα, ηθική κ.λπ.).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Ερώτηση 3 από 10.
Πόσο ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ είναι τα ακόλουθα για τους ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΣ?

  Πολύ σημαντικό. Σημαντικό. Καθόλου σημαντικό. Καθόλου σημαντικό για εκείνους αυτήν τη στιγμή, αλλά μπορεί να έχει σημασία στο μέλλον. Δεν είναι κάτι που τους αφορά. Δεν γνωρίζω.
Ο αντίκτυπος μιας φαρμακευτικής εταιρείας στο περιβάλλον.
Ο αντίκτυπος μιας φαρμακευτικής εταιρείας στην κοινωνία (συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και ασθενείς).
Τα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης μιας φαρμακευτικής εταιρείας (υπευθυνότητα, ακεραιότητα, ηθική κ.λπ.).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Ερώτηση 4 από 10.
Όταν ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΕ με ποια φαρμακευτική εταιρεία θα θέλατε να ΣΥΝΑΨΕΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ο οργανισμός σας, λαμβάνετε υπόψη σας κάποιο από τα ακόλουθα;

Τις προσπάθειες μιας εταιρείας να…

  Πάντα. Μερικές φορές. Όχι. Όχι, αλλά σκοπεύουμε να το κάνουμε. Δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει τον οργανισμό μας. Δεν συνεργαζόμαστε (ή δεν σκοπεύουμε να συνεργαστούμε) με φαρμακευτικές εταιρείες. Δεν γνωρίζω.
Προστατεύει το περιβάλλον («E»).
Αντιμετωπίζει κοινωνικά ζητήματα ή ζητήματα που αφορούν σε ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο («S»).
Εξασφαλίζει αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση («G»).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Ερώτηση 5 από 10.
Πόσο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ είναι οι φαρμακευτικές εταιρείες στο να ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝ τις δραστηριότητες ESG τους στον ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΑΣ (εκτός από τη δημοσίευση αναφορών ESG στον ιστότοπό τους);

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Ερώτηση 6 από 10.
Πόσο ΕΥΚΟΛΑ μπορεί ο οργανισμός σας να ΒΡΙΣΚΕΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ όσον αφορά στους στόχους ESG—και τις επιδόσεις της εταιρείας σε σχέση με αυτούς τους στόχους—των ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ φαρμακευτικών εταιρειών;

  Εύκολο, στην περίπτωση των περισσότερων εταιρειών. Δύσκολο, στην περίπτωση των περισσότερων εταιρειών. Δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει τον οργανισμό μας. Δεν γνωρίζω.
Για τους στόχους ESG των εταιρειών.
Για τις επιδόσεις των εταιρειών στο πλαίσιο του ESG.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Ερώτηση 7 από 10.
Από την ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΑΣ, ποιες από τις ακόλουθες δηλώσεις πιστεύετε ότι ΙΣΧΥΟΥΝ?

Για κάθε δήλωση, επισημάνετε την πιο σχετική επιλογή για τον οργανισμό σας.

  Ισχύει. Ισχύει—και σε γενικές γραμμές το αναγνωρίζουν οι φαρμα. Ισχύει—αλλά σε γενικές γραμμές ΔΕΝ το αναγνωρίζουν οι φαρμακευτικές εταιρείες. Δεν ισχύει. Δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει τον οργανισμό μας. Δεν γνωρίζω.
Η ποιότητα της ανθρώπινης υγείας και η προστασία του περιβάλλοντος συνδέονται μεταξύ τους.
Η εταιρική διαφάνεια και η αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση συνδέονται μεταξύ τους.
Μια φαρμακευτική εταιρεία μπορεί να βελτιώσει την εταιρική της φήμη εφόσον παρουσιάσει καλές επιδόσεις σε θέματα ESG.
Η υιοθέτηση μιας προσέγγισης με επίκεντρο τον ασθενή από τις φαρμακευτικές εταιρείες αποφέρει σημαντικά οφέλη για την κοινωνία.
Μια φαρμακευτική εταιρεία πρέπει να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα της έχουν θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ασθενών.
Οι στρατηγικές ESG μιας φαρμακευτικής εταιρείας θα πρέπει να είναι οι ίδιες σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιείται.
Μια φαρμακευτική εταιρεία θα πρέπει να γνωστοποιεί ενεργά τις στρατηγικές ESG της σε όλα τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη της.
Μια φαρμακευτική εταιρεία θα πρέπει να εντάσσει τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμμετοχή στις δραστηριότητες ESG της.
Οι προσπάθειες μιας φαρμακευτικής εταιρείας για την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) και οι επιδόσεις της σε θέματα ESG ΔΕΝ συνδέονται μεταξύ τους.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Ερώτηση 8 από 10.
Μπορείτε να προτείνετε πώς PΘΑ ΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ στην ανάπτυξη των στρατηγικών ESG των φαρμακευτικών εταιρειών;


(Εφόσον ο οργανισμός σας θεωρεί ότι οι ασθενείς πρέπει να συμμετέχουν.)

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Ερώτηση 9 από 10.
Από την ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, πόσο σημαντικό είναι να ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ για...

να βελτιώσουν το περιβάλλον («E»),
να ενεργούν εκ μέρους της κοινωνίας («S») και για
να βελτιώσουν τα πρότυπα διακυβέρνησης («G»);

Σε μία κλίμακα από το 1 έως το 5, όπου το 5 = «Πολύ σημαντικό» και το 1 = «Καθόλου σημαντικό»…

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  5. 4. 3. 2. 1. Δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει τον οργανισμό μας. Δεν γνωρίζω.
Να υπάρχει διαφάνεια σχετικά με τον αντίκτυπο της εταιρείας στο περιβάλλον (για παράδειγμα, αποτύπωμα άνθρακα, καθαρή ενέργεια κ.λπ.).
Να υποστηρίζουν ενεργά τους στόχους των εθνικών συστημάτων υγείας για την προστασία του περιβάλλοντος.
Να μειώνουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της εταιρείας—από την έρευνα, έως τις κλινικές δοκιμές, την κατασκευή και τη διανομή.

Question Title

 

<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>

Question Title

* ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε μία κλίμακα από το 1 έως το 5, όπου το 5 = «Πολύ σημαντικό» και το 1 = «Καθόλου σημαντικό»…

  5. 4. 3. 2. 1. Δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει τον οργανισμό μας. Δεν γνωρίζω.
Να καταβάλλουν σαφείς προσπάθειες για να συμβάλλουν στη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των εθνικών συστημάτων υγείας.
Να συνεργάζονται με διαφορετικούς πληθυσμούς ασθενών σε παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο τη βελτίωση της καινοτομίας και της ισότητας στην υγεία.
Να στηρίζουν όλες τις πτυχές της υγείας των ασθενών (όπως η πρόσβαση στη διάγνωση, η παιδεία σε θέματα υγείας, η υπεράσπιση των ασθενών κ.λπ.).
Να βελτιώνουν την πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα της εταιρείας (για παράδειγμα, μέσω ευέλικτων στρατηγικών τιμολόγησης, προγραμμάτων πρόσβασης ασθενών, υποστήριξης της ανάπτυξης υποδομών υγειονομικής περίθαλψης κ.λπ.).

Question Title

 

<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>

Question Title

* ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Σε μία κλίμακα από το 1 έως το 5, όπου το 5 = «Πολύ σημαντικό» και το 1 = «Καθόλου σημαντικό»…

  5. 4. 3. 2. 1. Δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει τον οργανισμό μας. Δεν γνωρίζω.
Διαφάνεια για τις πραγματικές επιδόσεις της εταιρείας σε σχέση με τις στρατηγικές ESG (σε κάθε χώρα όπου διατίθενται τα προϊόντα της)—σε σύγκριση με τους στόχους που έχει θέσει η εταιρεία.
Προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών.
Επιβολή των προτύπων ESG της εταιρείας σε τρίτους (εξωτερικούς) προμηθευτές.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Τέλος, ερώτηση 10 από 10.
ΤΙ θα ήθελε ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΝΑ ΔΕΙ ο οργανισμός σας να ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΙΓΟΥΡΑ οι φαρμακευτικές εταιρείες στις στρατηγικές «E», «S» και «G» τους;

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ που μοιραστήκατε τις απόψεις σας σε αυτήν την έρευνα σχετικά με τους στόχους και τις στρατηγικές ESG των φαρμακευτικών εταιρειών.

Ως εκπρόσωπος μιας ομάδας ασθενών που συμμετέχει στην παρούσα μελέτη, έχετε το δικαίωμα να λάβετε ένα ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ των ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ μετά τη δημοσίευσή τους (περί τα τέλη Οκτωβρίου του 2023), εφόσον το επιθυμείτε.
Για να λάβετε το δωρεάν αντίγραφό σας, απαντήστε στις ακόλουθες τέσσερις ερωτήσεις σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας σας παρακάτω (θα τηρηθεί η ανωνυμία σας).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Θα θέλατε να αναφέρεται ότι Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΑΣ συμμετείχε στην έρευνα και να παρατίθενται τα στοιχεία του στο τέλος της δημοσιοποιημένης έκθεσης για τα αποτελέσματα της έρευνας (τέλη Οκτωβρίου 2023);

Question Title

* Αν «Ναι», σημειώστε την επωνυμία του οργανισμού σας εδώ (εκτός αν την έχετε αναφέρει παραπάνω).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε τις απόψεις σας.

Εδώ ολοκληρώνεται η έρευνα Ιουλίου/Αυγούστου 2023 - Οκτωβρίου 2023 σχετικά με τις απόψεις των ομάδων ασθενών για τον αντίκτυπο της φαρμακευτικής βιομηχανίας στο περιβάλλον και την κοινωνία. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν στα τέλη Οκτωβρίου του 2023.

Αν έχετε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την έρευνα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την Dr. Alexandra Wyke, Διευθύνων Σύμβουλος της PatientView, στη διεύθυνση: alexwyke @ patient-view.com


Τέλος έρευνας.

Κάντε κλικ στο «ΥΠΟΒΟΛΗ» παρακάτω, για να αποθηκεύσετε τις απαντήσεις σας.
Αφού κάνετε κλικ στην επιλογή «Υποβολή», θα μεταφερθείτε σε μια σελίδα στον ιστότοπο της PatientView όπου παρέχονται περισσότερες διευκρινίσεις για αυτήν την έρευνα ESG.

T