Czynniki ryzyka rozwoju zaburzeń hazardowych wśród graczy w gry wideo online i offline

Instytut Psychiatrii i Neurologii prowadzi badania, których celem jest zidentyfikowanie czynników ryzyka przejścia od grania w gry wideo online i offline (w tym gry Pay2Win) do grania w gry hazardowe.
 
****
Do udziału w ankiecie zapraszamy osoby, które spełniają poniższe kryteria:
  • mają między 18 a 25 lat
  • wyrażą zgodę na udział w badaniu
  • przynajmniej raz w czasie ostatniego tygodnia grały w gry wideo online lub offline (w tym w gry typu Pay2Win)
  • kiedykolwiek w życiu grały w gry typu Pay2Win (gry typu Pay2Win są grami, w których można dokonać zakupów, aby poprawić swoje osiągnięcia)
****
Jak do tej pory problem przechodzenia od aktywności polegającej na graniu w gry wideo do hazardu nie został dostatecznie poznany. Uzyskane dane pozwolą na planowanie działań profilaktycznych w sposób bardziej adekwatny, odpowiadający doświadczeniom graczy w gry wideo i hazardowe.
  • Udział w ankiecie jest anonimowy.
  • Dane osobowe objęte są tajemnicą i nie pojawią się w raporcie z badania ani w żadnej innej publikacji.
  • Czas wypełnienia ankiety: około 10 minut.
 
Wszelkie pytania należy kierować na adres: lwieczorek@ipin.edu.pl
 
 

Question Title

* 1. Czy ma Pan/Pani 18-25 lat?

0 of 31 answered
 

T