Kuwentuhan mo kami tungkol sa ating Mga Parke at Beach!

Ang mga katanungan sa seksyong ito ay naglalayong maunawaan kung aling Mga Parke at Beach ang mga paborito mo, kung paano at kailan mo ginagamit, at kung paano mo naa-access ang mga ito.

Question Title

* 1. Ano ang iyong 3 pangunahing inaasahan sa Mga Parke, Libangan, at Marine ng Long Beach?

Question Title

* 3. Bakit mo paborito ang parke o beach na ito?

Question Title

* 4. Nakatira ka ba sa loob ng 10-minutong paglalakad ng iyong lokal na parke?

Question Title

* 5. Anu-anong gawain ang karaniwan mong ginagawa kapag bumibisita sa Mga Parke o Beach ng Long Beach?

Question Title

* 6. Piliin kung alin sa apat (4) na opsyon ng pagpo-programa ng parke ang nais mong iprayoridad.

Question Title

* 7. Kailan mo kadalasang ginagamit ang Mga Parke o Baybayin ng Long Beach?

Question Title

* 8. Gaano ka kadalas pumunta sa isang parke o beach sa Long Beach?

Question Title

* 9. Para sa sumusunod na listahan, pakilagyan ng tsek ang lahat ng dahilan kung bakit hindi ka nakakabisita sa iyong lokal na parke o beach.

0 ng 27 ang nasagot
 

T