Tisztelt Várostársam!

Szentendre jövője közös ügyünk. Közös ügyeinkben pedig úgy hozhatjuk meg a legjobb döntéseket, ha meghallgatjuk egymást. A folyamatos párbeszéd egyik formája az alábbi kérdőív is, melynek segítségével Ön is elmondhatja véleményét a városunkat érintő legfontosabb ügyekről, és meghatározhatja, hogy milyen irányban folytassuk a munkát. Kérem, vegyen részt Ön is a városunk jövőjéről indított közéleti párbeszédben, és a válaszok közül jelölje be azt, amelyikkel leginkább egyezik a véleménye.

* 1. Vannak, akik szerint egy önkormányzatnak csak a város üzemeltetése és az ügyintézés a feladata. Mások viszont úgy gondolják, hogy a városvezetésnek a közösségépítésben is kezdeményező szerepet kell vállalnia. Ön szerint?

* 2. Szentendre fiatalos város. Ön egyetért azzal, hogy az önkormányzat jobban figyeljen a fiatalokra, és új, szabadidős közösségi tereket hozzon létre számukra?

* 3. Ön szerint milyen irányban érdemes fejleszteni a helyi egészségügyi szolgáltatásokat?

* 4. Vannak, akik szerint az önkormányzatnak nem kell beleszólnia például abba, hogy ki hogyan tart rendet a saját portája előtt. Mások viszont úgy vélik, hogy az önkormányzat kötelessége rendet tartani a településen. Ön mit gondol?

* 5. A közbiztonság javítása érdekében Ön melyik megoldást támogatná szívesebben?

* 6. Vannak, akik úgy gondolják, hogy jobb, ha Szentendre csak magára koncentrál, és nem foglalkozik azzal, hogy mi történik a régióban. Mások szerint viszont nem zárkózhatunk be, Szentendre érdeke, hogy vezető szerepet töltsön be a térségben. Ön mit gondol?

* 7. Vannak, akik azt mondják, hogy a felújítások és fejlesztések során a belvárosra kell nagyobb hangsúlyt fektetni. Mások viszont úgy gondolják, hogy minden szentendreinek egyenlő eséllyel kell részesednie a fejlesztésekből. Ön hogy gondolja?

* 8. Sokan gondolják úgy, hogy a jövőben a város csak úgy fogjon bele bármilyen nagyberuházásba, ha alaposan felmérte annak fenntarthatóságát, jövedelmezőségét és közösségi hasznát. Ön hogy látja?

* 9. Ön támogatná, ha az önkormányzat bevezetné a Szentendre-kártyát, amely számos helyi üzletben kedvezményt biztosítana a helyieknek?

* 10. Szentendre egyedülálló hangulatát természetközeliségének is köszönheti. Kérem, jelölje meg, hogy Ön szerint mivel lehetne még „zöldebbé” tenni városunkat (több választ is bejelölhet).

* 11. Ön szerint hogyan lehetne hatékonyabban csökkenteni a város energiaigényét?

* 12. Ön hogyan tenné hatékonyabbá a lakosság és az önkormányzat közötti információáramlást?

* 13. A Duna-part Szentendre ékessége. Ön szerint érdemes lenne fejleszteni ezt a területet?

Köszönöm, hogy elmondta a véleményét!

* Ha Ön is úgy gondolja, hogy a fontos kérdésekben jó lenne gyorsabban kapcsolatot teremteni, kérem, adja meg nevét és e-mail címét.

Adatvédelmi tájékoztató:

Elektronikus levélcím közlésével hozzájárulok, hogy a közölt személyes adataimat Szentendre Önkormányzata (2000 Szentendre, Városháza tér 3.) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv 5.§ (2) bekezdése alapján további kapcsolattartás, véleménykérés, választási és egyéb tájékoztatás céljából az adatkezelésre tett hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig kezelje. Tudomásul veszem a tájékoztatást, hogy személyes adataim kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérhetek az adatkezelőtől. Adataim kezelésének törlését a protokoll@szentendre.hu email címen kérhetem. Amennyiben az adatkezelés jogszerűségét kifogásolom, tiltakozhatok személyes adataim kezelése ellen emailben, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósához, illetve bírósághoz fordulhatok. A közölt adatokat Szentendre Önkormányzata nyilvánosságra nem hozza, külföldre, harmadik személynek nem továbbítja. Elektronikus levélcímem közlésével nyilatkozom, hogy elolvastam és elfogadtam az adatkezelési szabályokat.

T