* 1. Γιατί επισκεφθήκατε το ferries-booking.com ;

* 2. Βρήκατε επιτυχώς αυτό που ψάχνατε;

* 3. Με ποιο τρόπο μάθατε για το ferries-booking.com;

* 4. Έχετε ποτέ επικοινωνήσει με την εξυπηρέτηση πελατών του ferries-booking.com ; Αν ναι, με ποιόν από τους παρακάτω τρόπους;

* 5. Βαθμολογήστε από 1 ( χειρότερο) ως 3 (καλύτερο) την εμπειρία σας με το ferries-booking.com για κάθε ένα από τα παρακάτω:

  1 2 3
Χρόνος αναμονής
Ταχύτητα εξυπηρέτησης
Ποιότητα εξυπηρέτησης
Ευγένεια

* 6. Για να επιλέξετε online ταξιδιωτικό πρακτορείο, τι έχει για σας πιο πολλή σημασία; (1=μικρή σημασία, 3=μεγάλη σημασία) :

  1 2 3
Εξυπηρέτηση κατά την επικοινωνία
Ευκολία αναζήτησης και πλοήγησης
Τιμή

* 7. Γνωρίζετε κάποιο άλλο online ταξιδιωτικό πρακτορείο το οποίο παρέχει περισσότερες πληροφορίες, έχει καλύτερη πλοήγηση και είναι πιο αξιόπιστο; Αν ναι, ποιο;

* 8. Κατά τη γνώμη σας, γιατί ήταν έυκολο/δύσκολο να βρείτε τις πληροφορίες που χρειαζόσασταν;

* 9. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να αλλάξει ή να βελτιωθεί στο τρόπο που σας εξυπηρετούμε;

T