Digitalne kompetence so eden od ključnih elementov za vključujoče življenje v današnji družbi. Čeprav so digitalna znanja potrebna, da bi zadovoljili naše potrebe po socialni vključenosti, izobraževanju, na trgu dela in drugje, postaja koncept "virtualnega državljanstva in identitete" vedno večji izziv za družbo. Posamezniki, ki so bolj ali malo manj digitalno pismeni, vključno s posamezniki, ki so bili rojeni oz. so odrasli v času razcveta digitalne tehnologije in so jim bili računalniki in internet tako rekoč položeni v zibelko, se morajo zavedati svoje digitalne podobe in odtisa, ki ga puščajo s svojimi spletnimi aktivnostmi. Glavni namen ankete je raziskati različne vidike digitalne podobe posameznika ter stopnjo ozaveščenosti o tveganjih, ki spremljajo ustvarjanje digitalne podobe. Rezultati ankete bodo predstavljeni relevantnim organizacijam ter odločevalcem v Bruslju in bodo prosto dostopni na spletu.
Raziskavo izvaja organizacija Dlearn (European Digital Learning Network) 
Anketa o digitalnem odtisu: V kakšni meri se zavedate vaše digitalne podobe, načinov, s katerimi ustvarjate digitalni odtis, in tveganj, ki pri tem nastajajo?

Digitalni odtis je zbir vseh podatkov, ki jih ustvarite s spletnimi aktivnostmi.
Splošno

Question Title

* 1. Spol

Question Title

* 2. Starost

Question Title

* 3. Katera je najvišja stopnja izobrazbe, ki ste jo zaključili?

Question Title

* 4. Kako bi ocenili vaše znanje na področju digitalnih kompetenc?

Question Title

* 6. Kaj ste po poklicu?

Ozaveščenost

Question Title

* 7. Ali kdaj preberete pravilnik o zasebnosti, preden ga potrdite?

Question Title

* 8. Ali ste kdaj dali dovoljenje tretjim osebam, da dostopajo do vaših podatkov in jih uporabljajo?

Question Title

* 9. Kdo je lastnik in lahko uporablja podatke o vaših aktivnostih na spletu, na primer vaše stike ali vaše lokacije?

Spletni ugled

Question Title

* 10. Ste že kdaj vtipkali vaše ime in priimek v Google in si ogledali zadetke?

Question Title

* 11. Prosimo, da naslednje stavke označite z "Drži'' ali ''Ne drži''.

  Pravilno Napačno
Svojo digitalno podobo nadzorujem in upravljam.
Svojo digitalno  podobno nadzorujem, vendar poznam veliko ljudi, ki se ne zavedajo, da njihova spletna dejavnost oblikuje njihovo podobo na spletu.
Menim, da bi lahko nekdo z lahkoto vplival na mojo spletno podobo z objavljanjem lažnih podatkov pod mojim imenom.
Kdor ne uporablja družbenih omrežij, ampak samo elektronsko pošto ali internet, mu ni treba skrbeti za spletno podobo.

Question Title

* 12. Za katere namene naj se vaš spletni profil oz. vaša podoba na spletu uporablja? (Izberete lahko več odgovorov.)

Question Title

* 13. Katera od naslednjih spletnih dejavnosti bi po vašem mnenju lahko vplivala na odločitev delodajalca, da vas zaposli?

Question Title

* 14. Kako lahko vašo spletno podobo spremenite v vašo korist?

Question Title

* 15. Menite, da pogosto prihaja do zlorabe vaših podatkov na spletu?

Question Title

* 16. Ali se zavedate, da so vaše spletne dejavnosti (brskanje po internetu, uporaba družbenih omrežij, spletno nakupovanje) spremljane, da bi ustvarili vaš spletni profil in vašo spletno podobo?

Medijska pismenost

Question Title

* 17. Katere od naslednjih osebnih podatkov ohranjate zasebne?

Question Title

* 18. Ali ste nedavno prilagodili katero koli od naslednjih nastavitev na kateri koli napravi?

  Da Ne
Sledenje lokaciji
Nastavitve zasebnosti na družbenih omrežjih.
Stare medijske račune (brisanje računa, prijava, geslo)
Zasebni način v vašem brskalniku
Orodja za preprečevanje sledenja.
Programska oprema za blokiranje oglasov.
Nobeno od zgoraj navedenih.

Question Title

* 19. Kje naj posameznik pridobi znanje o upravljanju spletne podobe? (možnih je več odgovorov)

Kaj storiti, da se bolje zaščitite

Question Title

* 20. Za kaj bi lahko bili vaši podatki uporabljeni? (možnih je več odgovorov)

Question Title

* 21. Bi bili naklonjeni naslednjemu? (možnih več opcij)

Question Title

* 22. Ali imate dodatne komentarje ali ideje, ki jih želite deliti z nami?

Question Title

* 23. Če želite biti obveščeni o raziskavi in njenih končnih rezultatih, prosimo, da navedete vaše kontaktne podatke:

Vaši podatki se bodo uporabljali zgolj za izmenjavo informacij o tej raziskavi in/ali drugih temah povezanih z "digitalizacijo" družbe (druge pobude, konference, dogodki, projekti, novice iz institucij in članov organizacije Dlearn), kjer bodo rezultati predstavljeni.
Organizacija European Digital Learning Network vas obvešča, da bodo glede na 13. člen D.Lgs. 30. 6.2003 št. 196 (v nadaljevanju ‘’Privacy Code’’) in 13. člen Uredbe Evropske unije št. 2016/679 (v nadaljevanju "GDPR") vaši podatki obdelani v skladu z nameni, ki jih vsebuje naš Pravilnik o zasebnosti podatkov (privacy policy)

Organizacija EAVI vas obvešča, da bodo glede na Uredbo Evropske unije 2016/679 (v nadaljevanju "GDPR") vaši podatki obdelani v skladu z nameni, ki jih vsebuje naš Pravilnik o zasebnosti podatkov (privacy policy).
Hvala za vaš čas

T