Nau mai ki tēnei mahi rangahau kua karangatia ko “Tōku Whanganui!” Ko te whāinga matua o te mahi rangahau nei, he whakaemiemi i te mōhiotanga o te hunga e noho nei ki Whanganui. Kua whakaputaina ngā rerenga kōrero mō Whanganui, a, ko tāu mahi he tohu ki te whakautu tika mōu, arā, me e whakaae ana, me e whakahē rānei ana koe.

Mā te patotahi i te pātene ”Anō” kātahi ka tīmata.

T