Question Title

* 1. Are sens să planificăm programul de lucru numai până in anul 2019?

Question Title

* 2. Care sunt riscurile principale pentru programul Grupului Băncii Mondiale în Moldova? (alege maxim 4 răspunsuri)

Question Title

* 3. Cum ar putea Grupul Băncii Mondiale să asigure cel mai bine egalitatea de gen in perioada 2017-19?​

Question Title

* 4. Ce activități analitice ar trebuii să fie prioritare pentru perioada 2017-19 (alege maxim 4 opțiuni)

Question Title

* 5. Credeți că Grupul Băncii Mondiale ar trebuii să acorde suport bugetar condiționat de reforme?

Question Title

* 6. Ce reforme trebuie sa fie legate de acordarea suportului bugetar? (Alege 3)

Question Title

* 7. Dacă Banca Mondială decide să finanțeze un proiect în sectorul educației în 2019, care ar trebuii să fie rezultatele țintă?

Question Title

* 8. După examinarea mai multor opțiuni, noi planificăm finanțarea unui proiect în educație în 2018-2019. Care ar fi prioritatea Dumneavoastră pentru 2018-19, luând în considerație situația din țară și perspectivele reformelor?

Question Title

* 9. Care sunt vulnerabilitățile Grupului Băncii Mondiale? (Alegeți câte doriți)

Question Title

* 10. Aveți și alte recomandări pentru Grupul Băncii Mondiale?

T