Question Title

* 1. 5 % doprinosa za mirovinsko osiguranje iz mog dohotka uplaćuje se u:

Question Title

* 2. III. mirovinski stup je:

Question Title

* 3. U Hrvatskoj postoje:

Question Title

* 4. U Hrvatskoj obvezne mirovinske fondove II. stupa:

Question Title

* 5. Obvezni mirovinski fondovi koji preuzimaju najveći rizik su fondovi kategorije:

Question Title

* 6. Obvezni mirovinski fond kategorije C većinu sredstava ulaže u:

Question Title

* 7. Na hrvatskom tržištu kapitala posluju sljedeći investicijski fondovi:

Question Title

* 8. Djelatnost upravljanja UCITS fondovima obavlja:

Question Title

* 9. Poslove depozitara može obavljati:

Question Title

* 10. Policu osiguranja tzv. auto-odgovornosti, ako imam vozilo koje koristim u prometu, dužan sam sklopiti:

Question Title

* 11. U slučaju da mi se tijekom olujnog vjetra razbije prozorsko staklo, kako bih nadoknadio pretrpljenu štetu od osiguratelja moram imati sklopljenu policu:

Question Title

* 12. Tzv. mješovito životno osiguranje:

Question Title

* 13. Ako mi u prometnoj nesreći štetu na vozilu počini neosigurano vozilo koje je krivac za nesreću, a nemam policu kasko osiguranja, štetu mogu nadoknaditi kod:

Question Title

* 14. Zbog potencijalnih šteta koje eventualno mogu nanijeti pri obavljanju njihove profesionalne djelatnosti stomatolozi imaju sklopljenu policu:

Question Title

* 15. Osiguranje od nezgode može obuhvaćati sljedeća pokrića:

Question Title

* 16. Leasing društvo ne smije:

Question Title

* 17. Pružatelj usluge faktoringa smije otkupiti predmete faktoringa:

Question Title

* 18. Predmet faktoringa su:

Question Title

* 19. Smije li faktoring društvo otkupiti dospjela potraživanja od kreditnih i drugih financijskih institucija:

Question Title

* 20. Ako po prirodi svog posla ili poznanstava dođem do informacije koja može utjecati na cijenu dionice koju posjedujem i/ili je želim posjedovati prije nego što ta informacija postane javno dostupna:

Question Title

* 21. Pravna osoba licencirana na tržištu kapitala kojoj sam povjerio svoja novčana sredstva za kupnju/prodaju određene dionice zove se:

Question Title

* 22. Sredstva koja sam povjerio na upravljanje svom investicijskom društvu osigurana su:

Question Title

* 23. Investicijsko društvo dužno je:

Question Title

* 24. S ciljem pružanja odgovarajuće zaštite klijenata, investicijsko društvo može svoje klijente razvrstati kao:

Question Title

* 25. Prilikom razvrstavanja klijenata u određenu kategoriju ulagatelja, investicijsko društvo u obzir mora uzeti njihovo:

Question Title

* 26. U slučaju da svoja novčana sredstva povjerim investicijskom društvu iz druge države članice koje investicijske usluge neposredno pruža na području RH moja sredstva su osigurana

Question Title

* 27. Preknjižbe vrijednosnih papira provode se u:

Question Title

* 28. Kako se zove temeljni dokument namijenjen investitorima koji sadrži podatke o vrijednosnom papiru, izdavatelju, rizicima i sl:

Question Title

* 29. Koji je kontrolni prag nakon kojeg se, u pravilu, objavljuje ponuda o preuzimanju svim ostalim dioničarima?

Question Title

* 30. MTP je oznaka za:

Question Title

* 31. Rok namire na Zagrebačkoj burzi d.d. je:

T