Screen Reader Mode Icon
Trung tâm Jackson Hub nằm giữa khu vực Pioneer Square và Khu Phố Tàu Quốc Tế. Khu vực này cũng là đầu mối giao thông sầm uất và quan trọng nhất của thành phố. Mục tiêu của cuộc khảo sát này là thu thập suy nghĩ của cộng đồng về việc sử dụng trung tâm công cộng cho khu Jackson Hub.

Question Title

* 1. Mối quan hệ của bạn với khu vực Jackson Hub (Khu Phố Tàu Quốc tế và Quảng trường Tiên phong) là gì? (Xin hãy chọn tất cả trả lời phù hợp)

Question Title

* 2. Bạn bao nhiêu tuổi?

Question Title

* 3. Trên thang điểm 1-5, nghệ thuật trong những trung tâm công cộng như khu Jackson Hub quan trọng đến mức nào? (1 là không quan trọng, 5 là rất quan trọng)

Question Title

* 4. Trên thang điểm 1-5, các sự kiện hoặc lễ hội ở các khu vực công cộng như khu Jackson Hub quan trọng đến mức nào? (1 là không quan trọng, 5 là rất quan trọng)

Question Title

* 5. Bạn muốn xem những loại sự kiện nào trong khu vực Jackson Hub?

Question Title

* 6. Bạn thích những loại hình nghệ thuật nào trong khu vực công cộng?

Question Title

* 7. Những điều gì làm cho một khu vực công cộng cảm thấy thân thiện ngoại trừ nghệ thuật và lễ hộ?

Question Title

* 8. Xin hãy mô tả một khu Jackson Hub lý tưởng và sống động dựa theo yêu cầu của bạn. Bạn sẽ bao gồm những yếu tố vật lý nào? Khu này sẽ có những âm thanh gì? Khu này sẽ cảm thấy như thế nào?

0 of 8 answered
 

T