Szanowni Liderzy i Liderki organizacji społecznych,

Celem programu PSIK SBA jest oferowanie wsparcia kompetencyjnego z zakresu zarządzania dla wybranych organizacji społecznych i ich zespołów, aby wpływać znacząco na zwiększanie oddziaływania społecznego ich działań oraz rozwój organizacji.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat Programu SBA na stronie Valores oraz z zasadami uczestnictwa w Programie, które są zamieszczone na następnej stronie.

Prosimy o zwięzłe i konkretne odpowiedzi na pytania.

W przypadku wątpliwości, proszę o kontakt mailowy:
zosia.hecht@valores.pl

Pozdrawiam,
Zosia Hecht
Koordynatorka SBA

 


T