• English
  • Čeština

1. Úvod

WAVE Pracovníci v adiktologii - Valorizace v Evropě je projekt spolufinancovaný z programu EU Justice, jehož cí­lem je posílení­ kapacity profesionálů pracujících v oblasti prevence, léčby, sociální­ integrace a snižování škod v souvislosti s užíváním alkoholu a jiných návykových látek, stejně jako návykovém chováním jako je hazardní hraní­ a problematické užívání internetu. Pracujeme na standardech kvality pro vzdělávání a pro pracovní podmí­nky, které těmto profesionlům umožňují­ podávat nejlepší­ výkony ve své práci a chránit jejich wellbeing a duševní zdraví.
Rádi bychom Vás pozvali ke sdílení Vašich zkušeností vyplněním tohoto dotazníku, který shromažďuje informace od osob starších 18 let pracující­ch v oblasti závislostí v české republice a zaměřuje se na jejich profesní­ profil a aktuální pracovní podmí­nky.
Pokud dotazník vyplníte a zúšastníte se tím našeho průzkumu, budete mí­t možnost zapojit se do slosování­ a vyhrát stipendium pro účast na konferenci Lisbon Addictions 2024 zahrnující registraci, cestovné a ubytování pro Lisbon Addictions 2024.

Vaše odpoědi budou ve všech pří­padech anonymní­.

Dotazník je rozdělen do následujících sekcí­ :
1. Úvod (tato stránka)
2. Informace o ochraně dat
3. Sociodemografické údaje
4. Profil pracovní­ka
5. Podmínky a infrastruktura na pracovišti
6. Pracovní­ zkušenosti a wellbeing
Page1 / 6
 
17% of survey complete.

T