• Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • Slovenčina
  • Čeština
  • Русский

Prieskum o záujmoch a právach mladých učiteľov a učiteliek v školstve


Tento prieskum je súčasťou štúdie Mapovanie trendov trhu práce a politík odborových zväzov pre mladých učiteľov, ktorú realizuje Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) pre Európsku učiteľskú organizáciu (ETUCE) a Friedricha Eberta Stiftung (FES).

Výsledky prieskumu budú využité ETUCE a jej členskými organizáciami, rovnako ako FES s cieľom zlepšovania kvality ich práce a aktivít pre mladých pracovníkov v školstve. Dotazník je anonymný a informácie, ktoré nám poskytnete, budú využité dôverne.

Vyplnenie dotazníka Vám zaberie približne 10 minút. V prípade niektorých otázok je možné zvoliť viacero odpovedí. V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte Luciu Kováčovú na e-mailovej adrese lucia.kovacova@celsi.sk.

Question Title

* 1. Koľko rokov pracujete v školstve?

Question Title

* 3. Na akej úrovni vzdelávania vykonávate vašu učiteľskú profesiu?

Question Title

* 4. Aký druh pracovného pomeru v súčasnosti máte?

Question Title

* 6. Prosím posúďte význam nasledujúcich problémov, s ktorými sa stretávate vo vašich pracovných podmienkach.

  Veľmi dôležité Dôležité Mierne dôležité Málo dôležité Nedôležité Neviem
Pracovná doba
Úroveň profesnej autonómie
Mentoring
Sústavný profesionálny rozvoj
Nadmerné využívanie dočasných pracovných zmlúv
Vysoká pracovná záťaž
Veľa administratívnej práce
Nedostatok polítik zameraných na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom
Šikana zo strany šéfa a vzťahy s vedením
Šikana zo strany kolegov a vzťahy s nimi
Vysoký tlak na podávanie pracovného výkonu
Nedostatočné finančné ohodnotenie
Nedostatočné politiky bezpečnosti pri práci a ochrany zdravia

Question Title

* 7. Prosím posúďte význam nasledujúcich problémov, s ktorými sa stretávate v súvislosti s kvalitou učiteľského povolania.

  Veľmi dôležité Dôležité Mierne dôležité Málo dôležité Nedôležité Neviem
Kvalita programov profesionálneho rozvoja
Školenia v oblasti používania digitálnych nástrojov pri učení
Podpora rovesníkov (peer-to-peer support)
Autonómia v učebných osnovách
Príležitosti na vytváranie kontaktov (networking) s inými odborníkmi
Vzťahy s rodičmi žiakov/ študentov
Vzťahy so žiakmi a študentmi
Problémy so školskou kultúrou alebo kódexom správania
Nedostatok príležitostí na využitie inovatívnych metód učenia

Question Title

* 8. Aký druh zastúpenia zamestnancov je prítomný na vašom pracovisku?

Question Title

* 9. Ste členom odborového zväzu?

0 z 18 zodpovedaných
 

T