Question Title

* 1. O kolik procent plánujete v roce 2020 průměrně navýšit základní mzdy?
By how many percent do plan to increase the 2020 Base Salaries in average?

Question Title

* 2. K jakému datu plánujete upravit v roce 2020 základní mzdy?
What is the effective date of the 2020 base salary increase?

Question Title

* 3. Na základě čeho plánujete upravujit základní mzdy?
What is you approach to salary increase?

Question Title

* 4. Jsou odbory součástí vyjednávní finálního rozpočtu pro navýšení základních mezd?
Are trade unions included in negotiations of 2020 Base salary final budget increase?

Question Title

* 5. Informace o Vaší společnosti
Your Company

T