Kedves Válaszoló!

Az elmúlt években egyre több szó esik azokról, akik hosszabb vagy rövidebb időre külföldre költöznek Magyarországról. Több statisztikai adat és elemzés is ismertté vált a Magyarországot elhagyók számáról, társadalmi helyzetéről. Ezzel a kérdőívvel a külföldön élő magyarok életét, véleményeit szeretnénk minél jobban megismerni, és ezáltal megérteni, hogy hogyan és miért élnek külföldön.
Ha Ön jelenleg külföldön él, és fontosnak tartja, hogy a magyarországi közvélemény tájékozódhasson a külföldön élők valós szándékairól, jelenlegi helyzetéről és jövőbeli terveiről, kérjük, válaszoljon az alábbi kérdésekre. Az adatlap kitöltése körülbelül 10 percet vesz igénybe. A válaszadás anonim, a kapott válaszokat statisztikai összesítések formájában, kizárólag tudományos célokra használjuk, az adatokat semmiféle további módon nem hasznosítjuk és más személynek, intézménynek nem adjuk tovább. A kutatás eredményeit 2019 végéig nyivánosságra hozzuk, azok minden válaszoló számára hozzáférhetők lesznek.
A kutatást az MTA TK Kisebbségkutató Intézet végzi. Amennyiben észrevétele, megjegyzése van a kérdőívvel kapcsolatban, vagy további információt szeretne kapni a kutatásról, forduljon hozzánk bizalommal a Kisebbsegkutato@tk.mta.hu e-mail címen!

Question Title

* 1. Melyik országban él jelenleg?

Question Title

* 2. Mióta él ebben az országban?
Kérjük, csak az évszámot írja be!

Question Title

* 3. Honnan költözött az országba, ahol jelenleg él?
Csak egy választ jelöljön meg!

Question Title

* 4. Ha más országból, honnan?

Question Title

* 5. Hogyan került az országba, ahol jelenleg él?
Ha több indok/cél is szerepet játszott, akkor a legfontosabbat válassza, és csak egy választ jelöljön meg!

Question Title

* 6. Miért jött el Magyarországról?
Kérjük jelölje, hogy az alábbiak mennyire játszottak fontos szerepet! Az 1-es azt jelenti, hogy "egyáltalán nem", a 10-es pedig azt, hogy "teljes mértékben".

  1 - Egyáltalán nem játszott fontos szerepet 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Teljes mértékben fontos szerepet játszott
Jobb munkalehetőség reményében
Magasabb életszínvonal, jobb megélhetés reményében
Jobb (tovább)tanulási lehetőségek reményében
Pénzt kell gyűjteni az otthoni vállalkozáshoz, beruházáshoz
Pénzt kell gyűjteni az otthoni hiteltörlesztéshez
A magyarországi gazdasági helyzet (megélhetés, életszínvonal) kilátástalansága miatt
A magyarországi politikai helyzet kilátástalansága miatt
Magánéleti (családi, párkapcsolati) okok miatt
Kíváncsiságból, kalandvágyból
A személyes vagy szakmai fejlődés, önmegvalósítás reményében

Question Title

* 7. Segítette-e valaki a kiköltözésben, letelepedésben?
Több választ is megjelölhet. Válassza ki az összeset, amely érvényes!

Question Title

* 8. A Magyarországról való elköltözést megelőző hat hónapban mi volt jellemző az Ön munkaerő-piaci helyzetére?
Csak egyet, a leginkább jellemzőt válassza!

Question Title

* 9. Ha dolgozott, milyen típusú foglalkozás volt ez?
Ha több foglalkozása volt, csak egyet, a leginkább jellemzőt válassza!

Question Title

* 10. Az elmúlt egy hónapban mi volt jellemző az Ön munkaerő-piaci helyzetére az országban, ahol jelenleg él?
A leginkább jellemzőt válassza!

Question Title

* 11. Ha dolgozott, milyen típusú foglalkozás volt ez?
Ha több foglalkozása volt, a leginkább jellemzőt válassza!

Question Title

* 12. Az elmúlt 12 hónapban hány alkalommal járt Magyarországon?
Jelölje a látogatások számát a kurzor segítségével! 

Egyszer sem 25 vagy több
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 13. Tervezi-e, hogy a jövőben visszaköltözik Magyarországra?
Csak egy választ jelöljön be!

Question Title

* 14. Kérjük, az előbbi kérdésre (13.) adott válaszát röviden indokolja meg!
(Max. 300 karakter)

Question Title

* 15. Kérjük, egy 1-től 10-ig terjedő skálán értékelje, hogy mennyire elégedett ön az alábbiakkal!
Az 1-es azt jelenti, hogy "egyáltalán nem", a 10-es pedig azt, hogy "teljes mértékben".

  1 - Egyáltalán nem 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Teljes mértékben
Az életével úgy általában
Az Ön képzettségével
Az Ön jelenlegi munkájával
Az Ön jelenlegi életszínvonalával
Az Ön jelenlegi lakáskörülményeivel
Az Ön családi életével
Az egészségével
Az Ön társasági életével

Question Title

* 16. Ha össze kellene hasonlítania jelenlegi életét azzal, amikor még Magyarországon élt, mit mondana?
Csak egy választ jelöljön be!

Question Title

* 17. Ha nehézségei támadnának, mennyire számíthatna az alább felsoroltak segítségére?
Kérjük, egy 1-től 10-ig terjedő skálán értékelje, ahol az 1-es azt jelenti, hogy "egyáltalán nem", a 10-es pedig azt, hogy "teljes mértékben".

  1 - Egyáltalán nem számíthatna rájuk 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Teljes mértékben számíthatna rájuk
Magyarországon élő családjára
Magyarországon élő barátaira, ismerőseire
Ebben az országban élő magyar barátaira, ismerőseire
Ebben az országban élő más bevándorló barátaira, ismerőseire
Itteni állampolgár barátaira, ismerőseire
Az itteni hivatalokra, hatóságokra
Itteni civil szervezetekre
Magyarországi hivatalokra, hatóságokra
Magyarországi civil szervezetekre

Question Title

* 18. Kérjük egy 1-től 10-ig terjedő skálán értékelje, hogy mennyire érdeklik Önt az alábbiak!
Az 1-es azt jelenti, hogy "egyáltalán nem", a 10-es pedig azt, hogy "teljes mértékben".

  1 - Egyáltalán nem érdekli 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Nagyon erősen érdekli
Magyarországi politikai hírek, események
Magyarországi gazdasági hírek
Magyarországi kulturális, közéleti hírek, események
Annak az országnak a politikai hírei, eseményei, ahol jelenleg él
Annak az országnak a gazdasági hírei, eseményei ahol jelenleg él
Annak az országnak a kulturális, közéleti hírei, eseményei, ahol jelenleg él

Question Title

* 19. Kérjük egy 1-től 10-ig terjedő skálán pontozza, hogy mennyire barátkozik, ismerkedik az alábbiakkal
Az 1-es azt jelenti, hogy "egyáltalán nem", a 10-es azt, hogy "teljes mértékben".

  1 - Egyáltalán nem 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Teljes mértékben
A jelenlegi országában élő más magyarokkal
A jelenlegi országában élő más (nem magyar) bevándorlókkal
A jelenlegi lakóhelye szerinti ország nem bevándorló állampolgáraival

Question Title

* 20. Ön és/vagy gyermeke milyen gyakran látogatja az alábbi magyar vonatkozású eseményeket, kezdeményezéseket? (Abban az országban, ahol jelenleg él, nem Magyarországon.)

  Nagyon gyakran Gyakran Néha Nagyon ritkán Soha
Magyar iskola
Sportesemények
Film(klub)
Táncház
Cserkészet
Szakmai jellegű
Gasztroesemény, piknik
Kulturális események (például megemlékezés, irodalmi esemény)
Fesztivál
Politikai rendezvény/fórum
Egyéb

Question Title

* 21. Végezetül, az adatok értékelése céljából, kérjük válaszoljon néhány általános kérdésre is!
Az ön neme:

Question Title

* 22. Melyik évben született?

Question Title

* 23. Melyik országban született?

Question Title

* 24. Hol született? 
A település neve:

Question Title

* 25. Mi az ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége?
Csak egy választ jelöljön meg!

Question Title

* 26. Hol volt az utolsó lakóhelye, mielőtt külföldre költözött?

Question Title

* 27. Hol van a jelenlegi (külföldi) lakóhelye?

Question Title

* 28. Szeretnénk, ha a kivándorolt magyarok életében bekövetkező változásokról is képet kaphatnánk, ezért tervezzük, hogy a jelenlegi kérdőívet évente újra felvesszük. Ha szeretne részese lenni ennek a kutatásnak, kérjük adja meg e-mail címét, amin a kérdőív megismétlésekor megkereshetjük.
Az e-mail cím megadása nem kötelező, csak akkor adja meg, ha részt kíván venni a kutatás folytatásában. A megadott e-mail címet az európai adatkezelési és adatvédelmi (GDPR) szabályoknak megfelelően kezeljük.

T