Waxaan u baahanahy inan ogaano WAXAAD u maleynayso dugsiaga ilmahaaga iyo maamulihiisa

Warbaxinta wareysigaani waxay naga caawin doontaa inaanu si fiican kuugu adeegno. Fadlan si fiican u

akhri su’aalahan oo dhan, kana dooro jawaabta ugu dhow aragtidaada. Mid kasta oo ka mida ilmahaaga

fadlan u buuxi warqad gooni ah. Haddii ilmahaagu ka badanyahiin HAL kuna qoranyahiin hal dugsi,

fadlan hal warqad u buuxi dugisigaas.

Waad ku mahadsantahay ka qaybqaadashadaada!

* 1. Dugsigee ayaa ilmaahaagu hada tagaa

* 2. Ilmahaagu fasalkay dhigtaan? (Haddii ay dugsigan kuu dhigtaan in ka badan hal canug, fadlan dooro ardayga ugu korreeya)

T