საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ატარებს გამოკითხვას DCFTA-ს ვებგვერდთან დაკავშირებით. ჩვენი სურვილია შევიტყოთ, როგორ იყენებთ DCFTA-ს ვებგვერდს. 

კითხვარი შედგება 10 კითხვისაგან და მისი შევსება საჭიროებს დაახლოებით 3 წუთს. გთხოვთ, გაგვიზიარეთ თქვენი გამოცდილება და დაგვეხმარეთ ვებგვერდის გაუმჯობესებაში.

პატივისცემით,
dcfta.gov.ge-ს ადმინისტრაცია
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

Question Title

* 1. რომელ სექტორს წარმოადგენთ?

Question Title

* 2. გსმენიათ, თუ არა dcfta.gov.ge-ს შესახებ?

Question Title

* 3. რამდენად ხშირად სტუმრობთ DCFTA-ს ვებგვერდს?

Question Title

* 4. ძირითადად რა მიზნით იყენებთ DCFTA-ს ვებგვერდს?
(გთხოვთ,  მონიშნოთ სამი პასუხი)

Question Title

* 5. რამდენად მარტივად პოულობთ თქვენთვის სასურველ ინფორმაციას ვებგვერდზე?

Question Title

* 6. გთხოვთ, შეაფასოთ DCFTA-ს ვებგვერდი ქვემოთ ჩამოთვლილი კრიტერიუმების მიხედვით

  ვეთანხმები ნაწილობრივ ვეთანხმები არ ვეთანხმები
ვებგვერდის მთავარი გვერდი ადვილად აღქმადია
ვებგვერდის საშუალებით მიღებული ინფორმაცია ამომწურავია
მთლიანობაში მომწონს ვებგვერდის სახე და აღქმადობა

Question Title

* 7. რამდენად მარტივად პოულობთ შემდეგ ინფორმაციას ვებგვერდზე?

  მარტივად საშუალოდ რთულად
DCFTA-ს შეთანხმების თავები და დანართები
ყოველწლიური სამოქმედო გეგმები და ანგარიშები
DCFTA-ს საკოორდინაციო მექანიზმი და საკონტაქტო ინფორმაცია
კანონპროექტები
მხარდამჭერი პროგრამები
სასერტიფიკაციო მოთხოვნები
საბაჟო პროცედურები
ვაჭრობის სტატისტიკა
დაკავშირებული საჯარო სერვისები
სიახლეები
დაგეგმილი ღონისძიებები

Question Title

* 8. გთხოვთ, მიუთითოთ რა ინფორმაციის მოძებნა გაგიჭირდათ ვებგვერდზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

Question Title

* 9. გთხოვთ, დაასახელოთ dcfta.gov.ge-ზე მეტად სასარგებლო სხვა წყარო(ები)

Question Title

* 10. რის გაუმჯობესებას ისურვებდით?

T