Välkommen till Upphandlings-analys

Välkommen till Upphandlings-analysen som visar hur ditt företag klarar utmaningarna att sälja till offentlig sektor.
  • *Tar ledningen rätt beslut angående offentliga affärer?
  • *Är era säljmöten optimala?
  • *Kan ni påverka kunden så att det gynnar er i nästa upphandling?
  • *Lönar sig er marknadsföring?
  • *Är ert anbudsarbete effektivt?


Genom att bland annat besvara frågor i vår enkät, får du reda på hur väl ni klarar de utmaningar som alla företag står inför när de gör affärer med offentlig sektor. Ni får också klart för er vilka era starka respektive svaga sidor är; vad ni behöver arbeta med. På det sättet får ni ytterligare försprång gentemot era konkurrenter.

Totalt består vårt frågebatteri av cirka 60 frågor. Här är ett smakprov på några av dem, som du kan fylla i.

Vill du veta mer om hur ni kan nå toppklass i era affärer med offentlig sektor, kan ni kontakta Magnus Josephson 0734-356565 för ett kostnadsfritt möte.

Vår marknadsföring påverkar beslutsfattare.

Question Title

* 1. Vår marknadsföring påverkar beslutsfattare.

De flesta av våra affärer avgörs på lägst pris.

Question Title

* 2. De flesta av våra affärer avgörs på lägst pris.

Vi tror att det går att påverka kriterierna.

Question Title

* 3. Vi tror att det går att påverka kriterierna.

Våra kunder har hög avtalstrohet på våra ramavtal.

Question Title

* 4. Våra kunder har hög avtalstrohet på våra ramavtal.

Vi tror på fortsatt ökad tillväxt inom offentlig sektor.

Question Title

* 5. Vi tror på fortsatt ökad tillväxt inom offentlig sektor.

Namn

Question Title

* 6. Namn

Telefonnummer/mobilnummer

Question Title

* 7. Telefonnummer/mobilnummer

Mejladress

Question Title

* 8. Mejladress

Företag

Question Title

* 9. Företag

Titel

Question Title

* 10. Titel

Jag vill bli kontaktad.

Question Title

* 11. Jag vill bli kontaktad.

T