Uvod

Poštovani,

Hvala Vam što učestvujete u našem istraživanju o inkluzivnim aktivnostima u okviru provođenja slobodnog vremena u omladinskim organizacijama.

Sva društva prepoznaju značaj aktivnosti za provođenje slobodnog vremena za psihički, kognitivni, građanski, profesionalni i fizički razvoj mladih ljudi. Uspostavljanjem inkluzivnih aktivnosti provođenja slobodnog vremena u omladinskoj zajednici naš projekat će podjednako doprineti prosperitetu, smanjenja osipanja iz školovanja i unapređenju mentalnog zdravlja kod mladih sa ili bez invaliditeta.

Definicija slobodnog vremena u kontekstu ovog upitnika:

Slobodno vreme je skup aktivnosti izvan radnih, porodičnih i socijalnih obaveza koje pojedince vrše iz svoje volje kako bi se odmorili, zabavili ili poboljšali svoj kreativni kapacitet.

Definicija socijalne uključenosti u kontekstu ovog:

Socijalna uključenost je puno učešće pojedinca ili grupe sa invaliditetom u aktivnostima koje organizuje društvo, a posebno mladih / volonterskih organizacija.

Više informacija o projektu "PossitiveLeisure4Youth - Slobodno vreme za mlade kao deo pozitivne pedagogije" možete naći na zvaničnoj veb stranici: http://www.leisure4youth.eu/?lang=sr .

Još jednom Vam se zahvaljujemo na učešću i doprinosu.

Srdačan pozdrav,

Tim projekta


Projekat (2017-2-BG01-KA205-036419, "PossitiveLeisure4Youth - Slobodno vreme za mlade kao deo pozitivne pedagogije") je finansijski podržan od strane Evropske komisije (Erasmus + Program). Ova komunikacija odražava samo stavove autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom za upotrebu informacija sadržanih u njoj.

T