Мэдээлэл технологийн чиглэлээр ажилттай сурч байгаа сурагч болон оюутан залуусыг ирээдүйд өндөр ур чадвартай ажилтан болоход нь дэмжлэг үзүүлэх, онолын мэдлэгийг нь баталгаажуулахын тулд ажлын байранд цалинтай дадлага хийлгэн мэргэшүүлэх, танилцуулга уулзалтыг онлайн хэлбэрээр анх удаа зохион байгуулах гэж байгаа ба өдөрлөгч оролцох ажилтнуудын бүртгэлийг хийж байгаа тул та бүхэн тус асуулгыг бөглөнө үү.

T