Takk for at du tar deg tid til å fullføre spørreundersøkelsen vår.

Under er det 10 spørsmål.

* 1. Hvordan fant du #lillygram?

* 2. Hva ville du følt hvis du ikke lenger kunne bruke #lillygram og bestemor aldri igjen får #lillygram bilder i posten?

* 3. Da du snakket med den mest positive mottakeren av #lillygram, hvordan var tonefallet hennes/hans:

* 4. Tok den mest positive mottakeren selv initiativ til å snakke om #lillygram etter at hun/han hadde fått bildene i posten?

* 5. Hva ville du sannsynligvis bruke som alternativ hvis #lillygram ikke lenger fantes?

* 6. Hva er den ene tingen du liker best med #lillygram?

* 7. Har du anbefalt #lillygram til noen?

* 8. Hva slags type person tror du ville ha mest nytte av #lillygram?

* 9. Hvordan kan vi forbedre #lillygram for å dekke dine behov bedre?

* 10. Er det greit hvis vi sender deg oppfølgingsspørsmål for å klargjøre en eller flere av svarene dine?

T