Kyrkeryd, det röda huset i Furuby där vi firar våra trevliga midsomrar och valborgsaftnar ägs som ni kanske vet av Hovmantorp-Furuby hembygdsförening. Hembygdsföreningen har sin huvudsakliga verksamhet i Hovmantorp och har begränsad förmåga att underhålla eller utveckla Kyrkeryd. Furuby sockenlag har därför fått erbjudandet att få köpa fastigheten för en krona, exklusive lagfartsavgifter. Sockenlagets styrelse har dock avböjt möjligheten att överta fastigheten.

För att kunna fortsätta våra valborgs- och midsommarfiranden i denna trevliga miljö kommer det naturligtvis att krävas ett visst mått av underhåll av huset. Vid sockenlagets höstmöte beslutades därför att efterhöra Furubybornas uppfattning om Kyrkeryds framtid.

Tack för att du tar dig tid att svara på denna enkät. Svara senast 2 februari 2014.


Med vänlig hälsning
Furuby sockenlag och Hovmantorp-Furuby hembygdsförening

* 1. För att tydliggöra sockenbornas åsikt ber vi dig välja det av nedanstående påstående som stämmer bäst med din uppfattning:

* 2. Vid sockenlagets höstmöte och vårens årsmöte diskuterades om det kan finnas intresse att använda huset invändigt. Välj ett eller flera alternativ nedan som du skulle vara intresserad av. Det går även bra att komma med egna förslag:

* 3. Har du andra förslag eller idéer som rör Kyrkeryds framtid?

T