1. MÜNÖD (MALATYALI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DERNEĞİ) - ÖĞRENCİ SORUNLARI ANKETİ

Bu anket; üniversite öğrencilerinin sorunları hakkında bilgiler elde edilecek veri bankasını oluşturmak ve bu sorunları içeren bir rapor hazırlayıp ilgili kurumlara sunmak için yapılmaktadır. Üniversite öğrencilerinin sorunlarına köklü çözüm yolları bulabilmemiz ve bu çözüm yollarını ilgili makamlara/kurumlara sunabilmemiz için lütfen bu alandaki sorunları cevaplandırınız.

* 1. Üniversite hayatınızda yaşadığınız problemler hangileridir?

* 2. Kaç tane kurumdan burs alıyorsunuz?

* 3. Aldığınız burslar ihtiyaçlarınızı karşılıyor mu?

* 4. Barınma sorununuz var mı?

* 5. Şu anda kaldığınız yer aşağıdakilerden hangisidir?

* 6. Kaldığınız yerden memnun değilseniz sebebi ne olabilir ?

* 7. Kaldığınız yerin seçiminde sizi etkileyen faktörler nelerdir?

* 8. Bulunduğunuz kente uyum sürecinde ne gibi sorunlar yaşadınız?

* 9. Üniversitenizin eğitim kalitesi beklentilerinizi karşıladı mı?

* 10. Hayır ise beklentilerinizi karşılamama sebebi sizce ne olabilir?

T