1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δύο από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο καθένας μας είναι η ανάγκη συμπληρωματικού εισοδήματοπς και η συνεχής μόλυνση του περιβάλλοντος, η κακή διατροφή , οι τροφές που στερούνται των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών και η διαρκής αύξηση του κόστους ζωής χωρίς αντίστοιχη αύξηση των εσόδων του.Αυτό που εμείς κάνουμε είναι να βοηθάμε ανθρώπους που επιθυμούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα δύο προβλήματα.
Πριν όμως πούμε περισσότερα θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε. Απαντήστε στο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί -αν και εσάς σας απασχολούν αυτά τα προβλήματα και αναζητάτε τρόπους να τα λύσετε-και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να συζητήσουμε το πως αυτό μπορεί να γίνει αποτελεσματικά στην δική σας περίπτωση.

* 1. Ποιοι από τους παρακάτω λόγους σας κάνουν να θέλετε μια επιχειρηματική ευκαιρία;

  Καθόλου Λίγο Πολύ
Να μην έχω αφεντικά
Αγορά περιουσιακού στοιχείου
Να αποδείξω τι αξίζω
Εξόφληση οικονομικών υποχρεώσεων
Εναλλακτική πηγή εισοδήματος
Εισόδημα για ταξίδια
Να έχω εισόδημα για τα χόμπι μου
Εισόδημα για διακοπές με την οικογένεια μου
Αξιοποίηση ταλέντων
Απόκτηση εργασίας
Συνεργασία με θετικούς ανθρώπους
Αξιοποίηση επαφών μου
Να συνταξιοδοτηθώ όποτε εγώ θέλω
Αλλαγή εργασίας
Να αποταμιεύω για τη σύνταξη μου
Να αποκτήσω οικονομική ανεξαρτησία
Ανασφάλεια παρούσας εργασίας

* 2. Ποια από τα ακόλουθα στοιχεία και σε ποιο βαθμό, θέλετε να έχει η επιχειρηματική ευκαιρία;

  Καθόλου Λίγο Πολύ
Μερική απασχόληση
Ελεύθερο ωράριο
Ανερχόμενος κλάδος
Προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες μου
Διαρκή εκπαίδευση
Να γίνεται από το σπίτι
Να δημιουργεί πολλαπλασιαζόμενο εισόδημα
Να έχει δοκιμασμένο σύστημα ανάπτυξης
Να χρειάζεται ελάχιστο κεφάλαιο
Να είναι κληρονομήσιμη
Να έχει καταναλώσιμα προϊόντα
Να έχει δίκαιο σύστημα αμοιβών

* 3. Με ποιον από τους ακόλουθους τρόπους θα θέλατε περισσότερο να αναπτύξετε την επιχείρηση σας;

* 4. Έχετε προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία;

* 5. Τι χρόνο θα αφιερώνατε σε εβδομαδιαία βάση στην επιχειρηματική ευκαιρία η οποία θα ικανοποιούσε τα κριτήρια που αναφέρατε;

* 6. Με βάση όλα τα παραπάνω σε ένα χρόνο από την έναρξη της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας τι μηνιαίο εισόδημα από αυτή θα θεωρούσατε ικανοποιητικό;

* 7. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που διαθέσατε στην απάντηση του ερωτηματολογίου. Συμπληρώστε και τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με το μέσο που έχετε δηλώσει ως επιθυμητό.

Μιχαήλ Μαυροβουνιώτης & Μαίρη Γιαννικοπούλου
Managers Forever Living Products

T