1.

1. Prosimo, označite mesto v Sloveniji za katerega odgovarjate oz. v katerega najpogosteje dostavljate.

2. Kako pogosto v vašem podjetju dostavljate blago v mestno središče?

3. Katere vrste blaga najpogosteje dostavljate v mestno središče?

4. Kolikšna je povprečna dolžina vožnje v eno smer (v km) od izvora blaga do končnega cilja pri dostavi v mestno središče?

5. Ali se soočate s problemi glede dostave blaga (možnih več odgovorov)?

6. Kakšna je povprečna izkoriščenost vaših vozil (pred prihodom v mestno središče), če jo izrazimo v deležu izkoriščenega razpoložljivega prostora za prevoz blaga oz. nosilnosti vozila?

7. V katerem primeru bi bili v vašem podjetju pripravljeni uporabljati čistejša vozila (električna, hibridna, plinska) za dostavo blaga? (možnih več odgovorov)

8. Ali bi bili pripravljeni sodelovati pri projektu konsolidacije dostav - združevanje pošiljk (prevzem pošiljk izven centra mesta in koordiniranje dostav v mestno središče s čistimi vozili - iz tujih izkušenj se število voženj zaradi racionalizacije lahko zniža tudi za več kot 50%)? (možnih več odgovorov)

9. Položaj/delovno mesto osebe, ki je izpolnjevala vprašalnik:

10. Katera je temeljna dejavnost vašega podjetja?

T