VEEBIPÕHISE UURINGU KÜSIMUSED
Mai 2013

Hea noorteorganisatsiooni esindaja!

Palume Sul vastata sellele küsimustikule, et kaardistada Teie organisatsiooni huvi globaalsete teemade vastu. Vastuste põhjal arendame välja Teile sobivaid maailmahariduse koolitusi.

Noorteorganisatsiooni all peame silmas mistahes keha (juriidilist või mitte), mis korraldab noortega (15-28 a.) või noortele suunatud tegevusi ning mõjutab nende teadmisi, oskusi, väärtusi ja käitumist.

MTÜ Mondo Maailmahariduskeskus

T