Informacije prikupljene putem upitnika poslužit će u definisanju strateških mjera za kontinuirano unapređenje ljudskog kapitala u turizmu i ugostiteljstvu. Osnovni strateški cilj je unaprijediti konkurentnost Federacije Bosne i Hercegovine kao turističke destinacije kroz unapređenje usluga i kvaliteta proizvoda i povećanje kvalitetne radne snage u turizmu.

T