Welkom! Doel van deze vragen: inzicht krijgen in thuiszitten. U kunt meerdere hokjes aanklikken. 

Question Title

* 1. Op dit moment...

Question Title

* 2. Een diploma - stellingen

  Volkomen oneens  Grotendeels oneens Neutraal Grotendeels eens Volkomen eens
Ik vind het essentieel dat mijn kind een diploma haalt
Als mijn kind zonder diploma van school gaat, heb ik gefaald
Het is mijn taak als ouder om te zorgen dat mijn kind zijn/haar diploma haalt
Zonder diploma zie ik de toekomst van mijn kind somber in 
Ik vind dat er teveel (na)druk ligt op het halen van een diploma

Question Title

* 3. De leerplicht (ambtenaar) - stellingen

  Volkomen oneens Deels oneens Neutraal Deels eens Volkomen eens
De leerplicht ambtenaar denkt met ons mee
De leerplichtambtenaar draagt oplossingen aan
De leerplichtambtenaar opent de deur naar passende hulpverlening
Ik ben nog nooit met mijn kind bij de leerplicht geweest
Ik doe er alles aan om niet naar de leerplicht te hoeven gaan
Ik ben 'bang' voor de leerplicht ambtenaar

Question Title

* 4. School - stellingen

  Volkomen oneens Deels oneens Neutraal Deels eens Volkomen eens
School (bijv de mentor) houdt contact met mijn kind
School denkt met ons mee
School stelt zich flexibel op om tot een oplossing te komen
Mijn kind zit op de juiste opleiding
Mijn kind zit op de juiste school

Question Title

* 5. De impact van thuiszitten, wat is voor u van toepassing?

Question Title

* 6. Bedankt! We behandelen alle info strikt vertrouwelijk.

T