Participant Demographics

Question Title

* 1. Which Industry does your Organization belong to? (Alin sa mga sumusunod na industriya kabilang ang inyong organisasyon?)

Question Title

* 2. How many total Employees does your organization have? (Gaano karami ang empleyado sa inyong organisasyon?)

Question Title

* 3. How long has your Organization been in business? (Gaano katagal na ang inyong kompanya/ organisasyon sa larangan ng negosyo?)

Question Title

* 4. Please share your Organization's main location [City or Province] (Ibahagi ang lokasyon ng inyong organisasyon [Lungsod o Lalawigan] )

Question Title

* 6. Please provide your current rank or level in your organization (Ibahagi ang iyong kasalukuyang katungkulan sa organisasyon)

0 of 17 answered
 

T