1. TERE TULEMAST

Tere!

Kutsume teid osalema uuringus, mida viib läbi Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed Kultuuriministeeriumi tellimusel.

Uuringu eesmärgiks on selgitada, millised on parimad viisid rahvusvähemuste kultuuri hoidmiseks ja arendamiseks Eestis, millist mõju avalikkuse huvile rahvuskultuuride vastu avaldab rahvuskultuuriseltside tegevus, samuti kuidas seltside tegevuses osalemine mõjutab osalemist Eesti ühiskonnaelus tervikuna.

Palume leida küsimustiku täitmiseks 20-25 minutit. 

Palume täita ankeedi hiljemalt 5. märtsil 2017. Ankeet on anonüümne ja konfidentsiaalne, andmeid töödeldakse statistiliselt ja tulemusi esitletakse üldanalüüsi vormis.

Teie vastused on meile väga olulised, uuringu tulemused mõjutavad rahvusvähemuste kultuurialase tegevuse edasist planeerimist. Uuringu tulemusi esitletakse meedias ja teadusväljaannetes. Kui olete huvitatud uuringu tulemustest, palun võtke meiega ühendust.

Meie uuringumeeskond vastab hea meelega teie küsimustele, mis võivad tekkida ankeedi täitmise ajal või seoses uuringuga üldisemalt.

Parimate koostöösoovidega,

Marianna Makarova, MISA uuringute valdkonnajuht
marianna.makarova@meis.ee 

Kristina Pirgop, MISA partnerlussuhete valdkonnajuht

Liilika Raudhein, analüütik
liilika.raudhein@meis.ee

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
www.meis.ee
Page1 / 9
 
11% of survey complete.

T