Информация

Допитването има за цел включване на максимално широк кръг от заинтересовани страни в процеса на планирането на местната политика за интегрирано устойчиво развитие на Община Мездра за период 2021 – 2027 г.
От съществена важност при формирането местната политика за интегрирано устойчиво развитие на Община Мездра в периода до 2027 г. е включването на заинтересованите страни и гражданското общество в процеса на идентифициране на проектни идеи, които да бъдат включени в програмата за реализация на плана.

Попълването ще Ви отнеме не повече от 5 минути.
Предварително благодарим за отделеното време и за Вашето съдействие!

Question Title

* 1. Форма за идентифициране на проектни идеи във връзка с разработване на Програмата за реализация на План за интегрирано развитие на община (ПИРО) Мездра за периода 2021-2027 г.

Question Title

* 2. Моля, споделете Вашите мнения и предложения във връзка с разработването на ПИРО и развитието на община Мездра в периода до 2027 г.

0 отговорили от общо 2
 

T